گويااين روزها شوراي سياستگذاري إصلاح طلبان از دنده چپ بلند شده و مرواريد را آماج حملات تند خود قرار داده و با خود عهد بسته اند تا حذف وي از مديريت اجرائي استان ،دست از سر او برندارند!
کد خبر: ۴۶۱۰۱۴
تاریخ انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۶ - ۰۱:۰۸ 17 July 2017
تابناك ايلام ::قبل  از پرداختن به موضوع اصلي خبر ،ذكر اين نكته ضرورييست كه صرفنظر از اينكه سياسيون اصلاح طلب  وشوراي سياستگذاري اصلاح طلبان و ستاد روحاني در استان ايلام چه نظري درباره استاندار فعلي ايلام دارند ،رسانه تابناك در كمال بي طرفي و رعايت مشي سابق خود،تنها  در راستاي انجام رسالت تحليلي و خبري خود فقط  به بيان اتفاقات سياسي استان پرداخته ودر تأييد يا رد اظهارات مطروحة هيچ دخل و تصرفي نخواهد داشت  و انتشاراين دست خبرها به معناي تأييد يا حمايت از أصل خبر نيست .
 
واما ادامه مطلب..پس از اتمام انتخابات رياست جمهوري و تعيين سكاندار اجرائي دولت دوازدهم ،همواره يك موضوع بيش از پيش ذهن سياسيون و فعالين اصلاح طلب استان را به خود درگير كرده است.

اين روزها و در آستانه آغاز فعاليت دولت دوازدهم ،موضوع ماندن يا نماندن بسياري از مديران اجرائي استان خصوصا استاندار دوست داشتني و صريح اللهجه ايلام به سر خط اصلي مباحث سياسي استان تبديل شده است.

گرچه در طول چهارسال گذشته استاندار ايلام در بزنگاه هاي سياسي حساس ،بارها وبارهاهمسويي و حمايت خاص خود از مجموعه دولت را به نحو شايسته اي به نمايش گذاشته و حتي با ورود به خطوط قرمز رقيب ،ضمن تحميل هزينه هاي متعاقب آن،شماتت هاي رسانه اي جريان مخالف را نيز به جان خريدند ،اما گويااين روزها شوراي سياستگذاري إصلاح طلبان از دنده چپ بلند شده و مرواريد را آماج حملات تند خود قرار داده و با خود عهد بسته اند تا حذف وي از مديريت اجرائي استان ،دست از سر او برندارند!
 
پس از مصاحبه تند و انتقادي هفته هاي گذشته سخنگوي شوراي اصلاح طلبان مبني بر لزوم تغيير مديريت اجرائي استان در دولت دوازدهم و انتقاد از عملكرد استاندار ايلام ،اقدامات ايذايي شوراي سياستگذاري اصلاح طلبان استان براي خارج نمودن قدرت از دست مرواريد وارد فاز جديد و جدي تري شده است.

شنيده ها حاكيست شوراي سياستگذاري إصلاح طلبان استان ايلام در نشست امشب خود با اتفاق آرا به نماندن محمدرضا مرواريد بر مسند استانداري ايلام رأي داده است.

اگرچه تصميمات اين شورا در عرصه اجرائي فاقد ضمانت اجرا بوده و صرفا مي توانند به عنوان نكته نظر سياسيون حامي دولت مدنظر قرار گيرند ،اما با توجه به چشم انداز چينش مديران دولت دوازدهم كه عمدتا حول همسويي با دولت و آن هم با تأمين نظر سياسيون حامي دولت خصوصا شوراي سياستگذاري إصلاح طلبان همراه خواهد بود اين موضوع مي تواند براي ادامه راه استاندار ايلام يك سنگ اندازي بزرگ محسوب شود.

اما با توجه به لابيگري قوي مرواريد با مديران طراز اول كشور ومشي تعاملي وي با آنان بايد ديد كه آيا شوراي سياستگذاري إصلاح طلبان قدرت إجرائي نمودن تصميمات خود را دارد يا خير !؟و نهايتا اينكه اين شورا مي تواند در ادامه مسير مخالفت با مرواريد ،اعضاي ستاد انتخاباتي حسن روحاني در استان را با خود همراه كنند يا خير؟!
 
شايان ذكراست ،فردا مصاحبه سخنگوي شوراي سياستكذاري إصلاح طلبان در اينخصوص منتشر خواهد شد./م
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار