عضو فراکسیون امید در گفتگوی اختصاصی با تابناک ایلام:
درهمین راستا وبه منظور آشنایی بیشتر با آخرین وضعیت رایزنی ها در خصوص کابینه جدید و نکته نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سراغ نماینده اصلاح طلب استان درمجلس رفتیم تا ازجهت گیری ها ،نکات ضعف وقوت وهمچنین نگاه مجلس به کابینه جدید بگوید.
کد خبر: ۴۷۶۸۶۴
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۵ 12 August 2017

این روزها بیشتر مباحث رسانه ها وشبکه های اجتماعی به موضوع چیدمان کابینه دولت دوازدهم متمرکز شده است ،موضوع مهمی که صرفنظر از دیدگاه های موافقین ومخالفین ، چشمان بسیاری از مردم چه آنهایی که به حسن روحانی رای داده اند و چه مخالفین سیاسی وی ،به آن دوخته شده است.

به گزارش تابناک ایلام ،اهمیت کابینه دولت از آنجایی مشخص می شود که لجام برنامه ریزی سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،امنیتی و اقتصادی کشور ومهمتراز همه رفاه ومعیشت مردم برای چهار سال تمام در اختیار اعضای این کابینه به عنوان هیات دولت جمهوری اسلامی قرار می گیرد.

اگر بر نگاه سیاسیون وانتظارات آنان از کابینه چشم ببندیم ،مطالبات مردمی که  بمنظور تحقق آنها ،چهار سال دیگر به حسن روحانی اعتماد کردند ،موضوع کم اهمیتی نیست که بتوان براحتی از کنار آن گذشت. به هرحال 24 میلیون ایرانی رای دهنده به تفکر و ایده های رییس جمهور منتخب، انتظاراتی دارند که بطور مستقیم به برنامه ریزی ها وتصمیم سازی هایی ختم می شود که توسط همین اعضای کابینه صورت می گیرد.

بدون شک کابینه همراه ،همدل ،بدون حاشیه ،دغدغه مند وکارآمد می تواند بر مشکلات کشور فایق آمده وبا تکیه بر تدبیر وعقلانیت وپرهیز از کشمکش ها وتنش های سیاسی درونی وبیرونی وتمرکز بر مشکلات معیشتی مردم و سایر برنامه های مهم کشور در مسیر تحقق مطالبات مردم گام بردارد.

پرواضح است که امروز چشم امید مردم برای مهر تایید بر کابینه ای توانمند وکارا که بتواند قطار کشور را در مسیر بهبود شرایط قرار دهد به نمایندگانشان در مجلس شورای اسلامی دوخته شده  است ،نمایندگانی که بتوانند با پرهیز از برخورد احساسی، داوری های زودهنگام ومهمتراز همه قرار نگرفتن در دام رودربایستی و ...تنها به مطالبات مردم و موضوعات مهم وحساس کشور اندیشیده ویاریگر دولت در تحقق این خواسته ها باشند.

درهمین راستا وبه منظور آشنایی بیشتر با آخرین وضعیت رایزنی ها در خصوص کابینه جدید و نکته نظرات نمایندگان مجل شورای اسلامی به سراغ نماینده اصلاح طلب استان درمجلس شورای اسلامی رفتیم تا ازجهت گیری ها ،نکات ضعف وقوت وهمچنین نگاه مجلس به کابینه جدید بگوید.

جلال میرزایی در پاسخ به سوالی در خصوص جهت گیری کلی وی ودیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کابینه پیشنهادی دولت اظهار کرد:با توجه به مشخص بودن سیاستهای رییس جمهور و شفاف بودن این سیاستها در راستای محقق شدن وعده ها وتحقق مطالبات مردم، بنابراین نگاه کلی به کابینه معرفی شده مثبت است .البته برخی وزرای معرفی شده در گفتگو با نمایندگان بر حرکت در مسیر سیاستهای رییس جمهور تاکید داشتند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید در خصوص اینکه آیا کابینه جدید نظر نمایندگان را تامین می کند یا خیر ؟گفت:در بحث فعالیتهای سیاسی با واقعیت هایی سروکار داریم که فعالین این حوزه در ادامه مسیر به خودی خود مجبورند با این واقعیتهاکنار بیایند.در شرایط فعلی سیاسی کشور یکی از واقعیتها این است که منحصرا یک جریان یا گروه گزینه مورد نظر خود را به رییس جمهور پیشنهاد نمی کند بلکه گروهها و تشکلهای مختلفی وجود دارند که هرکدام به نوعی دنبال نامین نظر خود هستند.

وی ادامه داد: همین جریان اصلاح طلبان را در نظر بگیرید که متشکل از بیش از 17 یا 18 تشکل وحزب است و هر کدام ازآنها نیز گزینه هایی را برای وزیر شدن به رییس جمهور پیشنهاد داده اند ،حال اگر گزینه های مورد نظر حاکمیت را نیز به این پیشنهادات بیافزاییم به این واقعیت سیاسی موجود درکشوربیشتر پی خواهیم برد.حال دراین بین رییس جمهور با تعدد گزینه ها برای تصدی یک وزارتخانه روبه روست و از بین گزینه های مختلف باید یکی را به عنوان واجد شرایط به مجلس معرفی کند.

میرزایی افزود: حال تصور کنید با وجود چنین شرایطی رییس جمهور باید از بین چنین گزینه ،یک انتخاب درست داشته باشد که هم از شرایط لازم برخوردار باشد وهم اینکه رضایت تمام گروهها را کسب نماید .به هرحال ممکن است ازدید رییس جمهور ،یک فردی دارای خصوصیات ومحاسنی برخوردار باشد که این موضوع از دید ما پنهان باشد.البته این موضوع به معنای عدم ارزیابی عملکرد وزرا و چشم بستن بر پیشینه و میزان توانمندی آنها نیست.عرضم این است که بحث برآورده نمودن انتظارات نیست بلکه باید به واقعیتهای موجود کشور هم توجه شود واگر به این واقعیت اهتمام بورزیم قطعا در ادامه مسیر دچار سردرگمی نخواهیم شد.

میرزایی در پاسخ به این سوال که آیا رییس جمهور پیام این انتخابات اخیر راشنیده است بیان داشت: رییس جمهور همچون مرحوم هاشمی رفسنجانی اعتقاد دارد که برای اداره کشور باید از همه ظرفیتها استفاده شود،البته شرایط فعلی کشور با شرایط زمان مرحوم هاشمی کاملا متفاوت است . هرچنددر کابینه وزنه به سمت تفکر اصلاح طلبانه سنگینی می کند اما با این وجود آقای روحانی اعتقاد دارند از افراد میانه رو اصولگرا نیز در کابینه استفاده کند.به هرحال نگاه رییس جمهور به سمت توسعه کشور به استفاده از تمام ظرفیتها معطوف است ،انتظاراین است با این نوع نگاه، از میزان کارشکنی هایی که در زمان اصلاحات وجود داشت کاسته شود.

نماینده اصلاح طلب استان در پاسخ به این سوال که آیا حضور برخی وزرا نظیر وزیر کشور وارتباطات شائبه تحمیلی بودن برخی از اعضای کابینه را تقویت نمی کند تصریح کرد: مسایل اتفاق افتاده در طول سنوات اخیر و نوع روحیه ،برخورد و مواجهه رییس جمهور با آن مسائل نشان داده که تحمیل گزینه یا نظر به رییس جمهور خیلی سخت است.برهیمن اساس معتقدم که کابینه فعلی انتخاب رییس جمهور بوده که با درنظر گرفتن واقعیات سیاسی کشور چیدمان شده است.

میرزایی تاکید کرد: در خصوص وزیر ارتباطات نیز مواردی مطرح است ،اما نباید در این خصوص در گیر قضاوتهای زودهنگام وپیش داوری شد ،البته قرار است برخی از اعضای فراکسیون امید مرتبط با حوزه ارتباطات گزارش درباره سوابق وعملکردهایشان تهیه نمایند و پس از بحث وبررسی وارزیابی این گزارش در خصوص رای یا عدم رای اعتماد به ایشان به اجماع برسند .لذابا توجه به اینکه اطلاعات بنده در این خصوص کامل نیست بهتر است قضاوت ونظر خود را به پس از تکمیل این گزارش موکول نمایم.

نماینده استان در پاسخ به سوالی درباره تغییر در مواضع آقای روحانی خاطر نشان کرد: موضعگیری سیاسیون در حین تبلیغات انتخابات با موضعگیری آنان حین اداره کشور دو مقوله کاملا جداگانه است واین موضوع در جهان سیاست پذیرفته شده است .اگررییس جمهور بخواهد همان وضعیت ومواضع شکل گرفته بر مبنای بسیج افراد برای حضور در پای صندوقهای را در اداره امور کشور اجرایی نماید ،مدیریت کشور با بحران جدی مواجهه خواهدشد.در همه دنیا مرسوم است که مواضع سیاستمداران در اداره امور کشور بر مبنای یک پروتکل پذیرفته شده نسبت به مواضع دوران انتخابات تا حدودی تعدیل می یابد.

میرزایی در پاسخ به این سوال که آیا کابینه فعلی می تواند شعارهای رییس جمهور ومطالبات رای دهندگان را محقق کند گفت: به نکته بسیار مهمی اشاره کردید،حقیقتا مباحثی که در راستای مدیریت کشور از طرف سیاسیون درراستای بهبود شرایط کشور مخصوصا در حوزه اقتصادی بعنوان یک مطالبه عمومی مطرح می شود بیشتر شعار است تا برنامه .دلیلش هم نبود احزاب قوی با اتاق فکر اقتصادی قدرتمند در کشور است .بسیاری از تشکلهای سیاسی کشور فاقد بازوی فکری در زمینه اقتصادی و ارائه برنامه های مبتنی بر اصول علمی و کاربردی در کشور هستندبه این معنا که برای بهبود وضعیت کشور وارتقاء سطح معیشت مردم برنامه ای ندارند.

رییس ستاد روحانی درایلام ادامه داد:بنابراین وقتی افراد به قدرت می رسند بدلیل تعدد قوانین عمدتا متضادی که از در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد به نوعی دچار سردرگمی شده و مجبور به نادیده گرفتن ویا رها نمودن قوانین می شوند.نگاه کنید تاکنون درکشور 6برنامه به تصویب رسیده است اما باید پرسید چقدر از اهداف برنامه های کشور محقق شده است؟

وی گفت :متاسفانه همین برنامه ششم توسعه کشور که چندماه پیش شاهد تصویب آن در مجلس شورای اسلامی بودیم با ضعف های فراوانی روبه رو بوده ومنطبق بر شرایط کلی کشور نیست.بسیاری از نمایندگان تلاش می کنند جهت این برنامه را به سمت حوزه های انتخابیه خود سوق دهند ،همین موضوع باعث شده دستگاههای اجرایی رویکرد خود را به نحوه اجرایی نمودن برنامه ها تغییر دهند.

میرزایی افزود: یکی دیگر از مشکلات اساسی کشور عدم حضور نخبگان وبها دادن به آنها در تدوین واجرای برنامه های توسعه ای کشور است .در کشور نگاه فراجناحی به برنامه های کلان توسعه ای وجود ندارد. کشور از نبود استراتژی برای مدیریت رنج می برد .اختلاف دیدگاههای سیاسی باید در تفاوت نگاه در تاکتیک ها خود را نشان دهد نه در استراتژیها ،و این نوع نگاه در کشور تاکنون باعث تحمیل مشکلاتی به کشور شده است که تجدیدنظر در آن بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.

جلال میرزایی در پاسخ به سوالی در خصوص نقش اصولگرایان معتدل وحامی دولت ،نظیر آقای لاریجانی ونعمتی در چیدمان کابینه یادآور شد: نظر بنده این است به همان اندازه که آقای عارف در تشکیل کابینه با رییس جمهور رایزنی داشته اند ،آقای لاریجانی هم برای این موضوع وقت گذاشته اند.برخلاف نظر برخی ازدوستان اینجانب هیچ اعتقادی به نقش لاریجانی در چیدمان کابینه ندارم .باتوجه به نقشی که برای آقای لاریجانی تعریف شده است و با توجه شخصیتی که در رییس جمهور سراغ داریم ،باید گفت معرفی گزینه هایی نظیر وزیر کشور به شناخت دیرینه رییس جمهور از آقای رحمانی فضلی مربوط می شود تا تحمیل این گزینه از سوی افرادی نظیر آقای لاریجانی .

میرزایی در پایان توصیه کرد : از همه دوستان وهمراهان انتظار می رود که در این موضوع خاص قدری سعه صدر به خرج داده و از پیش داوری و تعجیل در اظهار نظرها پرهیز کنند . بطور قطع ویقین نمایندگان مجلس اعم از اعضای فراکسیون امید وفراکسیون مستقلین دارای دغدغه توسعه کشور هستند .بدون شک اعضای فراکسیون های امید و مستقل ها براساس برنامه عمل می کنند و دغدغه مشترک همه انها کارآمدی دولت برای تثبیت نظام است .اگرهم به وزیری رای اعتماد داده نشود قطعا این عدم رای اعتماد در راستای کمک به دولت خواهد بود.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار