بدون شک اعضای شورای جدید شهر ایلام راهی بجز شنیدن پیام شهروندان ایلامی برای ایجاد تغییر در شیوه مدیریت شهر و نگاه تخصصی به ارکان مدیریت شهری از کمیسیونهای تخصصی شورا گرفته تا شهرداری ندارند ،پیام مردم ایلام در انتخابات اخیر حاوی پندها وعبرتهایی است که نادیده انگاشتن آنها تحت هیچ شرایطی پذیرفتنی نبوده ودر آینده کاری شوراییان تاثیر گذار خواهد بود.
کد خبر: ۴۷۷۱۲۴
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۲:۱۶ 12 August 2017

تابناک ایلام علی اصغراسدی؛مطالعه سیر تحولات اجتماعی انسانها نشان می دهد که همواره ایجاد تغییرات برای بهتر زیستن در ذات آنان وجود داشته و با تکیه بر تمایل برای تغییر ودگرگونی ،در مقاطع مختلفی دگرگونی هایی را در راستای دسترسی به مطلوب ترین شرایط در جوامع مختلف بشری شاهد بوده ایم.

این درحالیست نظر به آزادی اختیار و اراده ای که خداوند به انسانها برای تعیین سرنوشتشان عطا فرموده ،آنان را در ایجاد تغییرات برای کسب نهایت مطلوب به خود واگذار کرده وآیه شریفه 11سوره رعد " الله لا یغیر مابقوم حتی یغیر مابه انفسهم " به روشنی وبدون نیاز به تفسیر، به اختیار و اراده انسانها بمنظور ایجاد تغییراتی که امروزه به انقلاب و تغییر تعبیر شده دلالت دارد.

امروزه با توسعه مدنیت وشکل گیری مراکز سیاسی قدرت ،این تغییرات ودگرگونیها از طریق جابجایی و چرخش قدرت با محوریت مردم برپایه دمکراسی که در قاموس انتخابات های متعدد تجلی یافته ،خود را نشان داده است .

البته گاها نیز با شکل گیری حکومتهای توتالیتر وتمامیت خواه ونفی نقش مردم در سرنوشت خویش ،شکل قهری این تغییرات در قالب انقلاب و دگرگونی های کلی تبلور یافته است .انقلاب اسلامی مردم ایران در سال 57 نمونه ای مهم از بازگشت مردم به خویشتن برای ایجاد تغییرات در یک سیستم خودکامه محسوب می شود.

در کشور ما وبعد از پیروزی انقلاب اسلامی ،شکل نوینی از قدرت مردم بر مردم وبا تکیه بر جمهوریت نظام ظهور نموده که با گذشت قریب به چهار دهه از عمر انقلاب ،بمنظور دخیل دانستن مردم در سرنوشت خود،انتخابات متعددی برگزار شده است .

علیرغم وجود انتقاداتی بر نحوه برگزاری انتخابات در کشور ،مشارکت مستقیم وغیرمستقیم مردم درارکان قدرت و تصمیم گیری در حاکمیت از انتخاب رهبری وریاست جمهوری گرفته تا گزینش نمایندگان پارلمان واعضای شوراهای اسلامی شهر وروستا از طریق انتخاب مستقیم مردم امکانپذیر شده است.

اگرچه در دهه های گذشته ،انتخابات برگزار شده بمنظور نماینده گزینی یا انتخاب یا رییس دولت، متاثر از شرایط کشور واتفاقات مختلف به وقوع پیوسته ،اما حقیقتا شکل انتخابهای صورت گرفته در دهه چهارم انقلاب، عمدتا متاثر از خواست ومطالبه مردم از حاکمیت، آنهم در راستای ایجاد تغییر در شیوه مدیریت سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی کشور بوده  است. انتخابهایی  پرمحتوا با پیامهای مشخص وسیگنالهایی روشن  در راستای ایجاد تغییر در شیوه مدیریت و بهینه سازی شرایط زیست و بهبود شرایط سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی وفرهنگی کشور.

به هرحال واضح است که چندین انتخابات برگزار شده اخیر ریاست جمهوری ،مجلس خبرگان رهبری ومجلس شورای اسلامی وهمچنین شوراهای اسلامی شهر وروستا از حیث محتوایی ،بارمعنایی و حامل پیامها به ارکان قدرت در جمهوری اسلامی، نسبن به انتخابات پیشین دارای تفاوتهای فاحشی است که چشم بستن براین پیامها ونادیده انگاری آن می تواند پشت پا زدن بر اراده واختیار جامعه برای حرکت بسوی تغییر در شیوه زندگی آنان  تلقی شود.

صرفنظر از پیام دهها میلیونی مردم ایران برای ایجاد تغییر در شیوه مدیریت سیاسی کشورکه در انتخاب دولت تدبیر وامید تبلور یافت ،این روزها برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای کشور نیز حاوی پیامهایی برای منتخبین است که اهتمام به این پیامها وتفسیر وتحلیل آنهابمنظور دستیابی به حقیقتی به نام مطالبه عمومی، بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.

بررسی اتفاقات وبرخی حواشی تلخ به وقوع پیوسته در شورای شهر ادوار گذشته در شهر ایلام ،نشان از تفوق نگاههای منبعث از تعصبات قبیله گرایانه بر شایسته سالاری وتخصص محوری داشته که این موضوع در تقسیم کمیسیونهای تخصصی شورا و واگذاری سکان مدیریت شهری بر اساس فاکتورهای غیر تخصصی تبلور یافته است ،موضوعی که به محاق کشانیدن رشد وتوسعه شهر وعقب ماندگی های مستولی شده بربزرگترین شهر استان را رقم زده است .

انتخاب اعضای جدید شورای شهر ایلام با تاسی از سایر انتخابات برگزار شده در کشور نیز حاوی پیامهای مهمی برای سیاسیون ،مدیران حوزه شهر ی وخصوصا منتخبین شورای پنجم است ،پیامهایی که از فرسنگها بوی تغییر در راستای بهتر زیستن و ایجاد فضایی مناسب برای شهروندان ایلامی و انتخاب شهردار براساس فاکتورهای مهمی نظیر تخصص ،تعهد،پاکدستی و کارآمدی از آن به مشام می رسد.

بدون شک اعضای شورای جدید شهر ایلام راهی بجز شنیدن پیام شهروندان ایلامی برای ایجاد تغییر در شیوه مدیریت شهر و نگاه تخصصی به ارکان مدیریت شهری ،از کمیسیونهای تخصصی شورا گرفته تا شهرداری ندارند ،پیام مردم ایلام در انتخابات اخیر حاوی پندها وعبرتهایی است که نادیده انگاشتن آنها تحت هیچ شرایطی پذیرفتنی نبوده ودر آینده کاری  اعضا تاثیر گذار خواهد بود.

هرچند که از برخی گمانه زنی ها و اظهار نظرهای درز نموده از درون جلسات شورای جدید در زمینه انتخاب شهردار ایلام پیامهای خوشحال کننده ای در خصوص اهتمام آنان به پیام انتخابات اخیر به گوش نمی رسد ،اما با این حال بهتر است اعضای شورای شهر ایلام با تاسی از انتخاب شهردار تهران ودیگر کلانشهرهاوتجربه مثبت آنها ،در فرآیندی آزاد،شفاف وبدون حاشیه انتخاب شهردار بر اساس شایسته سالاری وبرنامه محوری را بعنوان آزمونی بزرگ دردستور کار خود قرار داده وبرای همیشه پرونده انتخابهای قوم مدارانه را به بایگانی بسپارند.

بدیهی است چنین اقدامی،ضمن نمایش جدیت و اهتمام آنان به خواست ومطالبه به حق شهروندان ایلامی،عبور از شعار زدگی و قرار گرفتن در مسیرعمل گرایی  و ترویج شایسته سالاری در انتخاب مدیریت شهری ، می تواند بعنوان اقدامی در خور تحسین، برای سالیان سال در کارنامه در خشان شورای پنجم ماندگار شود .
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار