بررسی گفتاری ورفتاری آقای استاندار در این موضوع خاص یعنی دستور قبلی به مدیران در راستای ممنوعیت شکایت از رسانه ها و همچنین اقدام اخیر در ممنوعیت ورود یک رسانه منتقد به درون استانداری ،گویای یک تناقض آشکار و تفاوت شعار با عمل ایشان دارد.
کد خبر: ۵۵۱۸۷۴
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۶ 14 January 2018

تابناک ایلام ::بنا نداریم به موضوعاتی ورود کنیم که خدایی نخواسته از سوی مدیر دستگاهی که قرار است مورد نقد واقع بینانه قرار گیرد این چنین وانمود شود که رسانه از دنده چپ وارد شده ویا انگ " مغرضانه" ،"تخریب گرانه "و یا " مطالب هدفمند" را به انتهای جوابیه های خود الصاق نمایند .

بینی وبین الله در پشت نگارش ،جمله بندی و انتشار مطالب ،هیچگونه هدف خاص ،تحریک و یا غرض ورزی وجود نداشته وفقط می خواهیم از این ابزاری که تحت عنوان " رکن چهارم دمکراسی " از آن یاد می شود در راستای مصالح نظام ومردم استفاده کرده ،ونقد منصفانه واصلاح گرنه را بعنوان " عروس دمکراسی " در راستای بهبود شرایط بکار بندیم.

ما یقین داریم که استاندار ایلام با تکیه بر تجربه وتوان خود ،دلسوزانه در مسیر خدمت به مردم  وتوسعه استان گام برمی دارد،انصاف حکم می کند همه دست در دست هم داده وبعنوان نماینده عالی دولت به یاری اییشان شتافته ومسیر   پیش رو رابرای حرکت قطار توسعه استان ریل گذاری کنیم .

این را هم می دانیم که سلیمانی دشتکی کمتر از چهار ماه است که سکان استانداری ایلام را در دست گرفته ،و چهار ماه فرصت مناسبی برای قضاوت عملکرد و سنجش کارآمدی ویا ناکارآمدی وی نیست . بنابراین پرداختن به این موضوع ومقایسه عملکرد سه ماهه ایشان با کسانی که سالها براین مسند تکیه زدند و کاری هم برای ایلام نکردند، نه تنها درست نیست، بلکه با هیچکدام از معیارهای علمی منطبق نخواهد بود.

امادرکنار این موضوع،بروز برخی رفتارها ، گفتارها ، کردارها و برنامه ها از یک مدیر، ولو اینکه تازه بر مسندی تکیه داده باشد ،گویای برخی واقعیت هاست که برای بررسی و یا تحلیل آن به هیچ ابزار روانشناختی نیاز نیست ،بلکه فی البداهه می توان غایت و خروجی آن را همچون روز روشن تا انتها دید .اینجاست ابزار نقد برای اینکه ناخالصی ها و ضعف های  برنامه را بازگو کند ،خود را نشان می دهد . اینجاست که باید نقد را کاری درست در راستای شتاب دهی به اجرای  برنامه،رفع ضعف ها ونواقص وتقویت نقاط قوت و ابزاری برای کمک به سرانجام رسیدن امور تعبیر کرد،البته منوط به اینکه این نقد به یک راهکار مبتنی بر اصول علمی ومنطقی پیوست باشد.

هجدهم آبانماه یعنی دو ماه پیش استاندار ایلام در نشست اقتصاد مقاومتی به خوبی به نقش رسانه ها اهتمام ورزید و موضوع طرح شکایت قضایی از رسانه هارا امری مذموم تلقی و مدیران دستگاههای اجرایی را از این عمل برحذر داشت .

قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام با حمایت عملی از رسانه ها وتشریح نقش آنها در پیشگیری از قرار گرفتن مدیران در مسیرهایی غیر از وظایف قانونی اشان ،آنان را به همکاری بیشتر با اصحاب رسانه استان دعوت کرد.

استاندار ایلام  درآن نشست گفت : مدیران حق ندارند از رسانه ها شکایت کنند و باید شکایت های قبلی از اصحاب رسانه را پس بگیرند. رسانه ها موجب می شوند بیشتر حواسمان جمع باشد. البته رسانه ها هم در بیان دیدگاههای خود باید جانب انصاف را رعایت کنند.

این موضع گیری آقای استاندار ،واکنش مثبتی در بین رسانه های استان برانگیخت وهرکدام به فراخور نوع نگاه خود به این مقوله ،به تمجید وستایش از موضع سلیماین دشتکی پرداختند.اگر چه شکایت از رسانه بدلیل نوع وظیفه خطیر وحساس رسانه بخشی از مخاطرات وپرتی ها کار رسانه ای محسوب می شود و شکایت و کشانیدن اهل رسانه به راهرو دادگاه کمترین خللی در اراده آنان ایجاد نکرده است ،اما شروع استاندار با چنین رویکردی نشان از یک عقیده محکم به رسانه ها و نقش آنان  در پیشبرد برنامه های دولت داشت.

اما این روزها را می توان افول عقیده استاندار ایلام به حساب آورد ،استانداری که طوفانی به حمایت از رسانه آغاز کرد ،در کمتر از چهار ماه ،روابط عمومی تحت امرش ،نه تنها در جلسات ونشست هایش اهل رسانه را دعوت نمی کند، بلکه اخیرا دستور داده که رسانه منتقد را به درون استانداری راه ندهند.موضوع هم از این قرار است که گویا بنا به دستور نیروهای حراست استانداری از وود یکی از همکاران منتقد به درون استانداری ممانعت به عمل آورده شده است .

بررسی گفتاری ورفتاری آقای استاندار در این موضوع خاص یعنی دستور قبلی به مدیران در راستای ممنوعیت شکایت از رسانه ها و همچنین اقدام اخیر در ممنوعیت ورود یک رسانه منتقد به درون استانداری، گویای یک تناقض آشکار و تفاوت شعار با عمل ایشان است .

 جناب استاندار ماهم اعتقاد داریم که نقد چیزی سوای از تخریب وتضعیف است ،اما باور کنید کاری که دوستان رسانه ای ما درنقد برخی عملکردها دارند ناشی از غرض وروزی نیست، بلکه برآیند اتفاقاتی است که این روزها دراستان در حال وقوع است . بلاشک به نقش موثر رسانه در توسعه  واقفید ،پس چرا در کمتر از چهار ماه عقیده شما نسبت به رسالت خبرنگاری ورسانه ها برگشت و روند نزولی به خود گرفت ؟ چه چیزی باعث شد که از تشر به دستگاهها مبنی بر ممنوعیت شکایت از رسانه به نقطه ای رسیدید  که به حراست دستور دهید تا مدیر یک رسانه منتقد را به درون دستگاهتان راه ندهند؟! 

در انتها مطلب  را با احاله شما به موادی از قانون مطبوعات خاتمه می بخشم :

ماده 3-مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسئولين رابا رعايت موازين اسلامي مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.

ماده 4-هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله اي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.

تبصره 1-متخلف از مواد4و5به شرط داشتن شاكي به حكم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دوسال ودر صورت تكرار به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار