چه آنهایی که بنام مشاور در سطوح میانی مدیریت اجرایی ،اطراف استانداران ،فرمانداران و نمایندگان را قرق کرده وماهرانه وبراساس اهداف پیش طراحی شده خود ،لگام مدیریت را در دست گرفته وهرجور که خودشان صلاح می دانند می رانند ،می تازند وگرد وخاک می کنند و در آخر هزینه اش را هم باید مدیر ارشد ونماینده بپردازد و آنچه که هم نصیب مردم می شود همان گردخاکیست که به چشمشان می رود!
کد خبر: ۶۶۵۳۲۶
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۷ 09 October 2018

تابناک ایلام علی اصغر اسدی ::همزمان با رشد علمی وتخصصی شدن مدیریتها و تاثیر پذیری مناسبات اجتماعی از توسعه علمی وتخصص در تمام شئون زندگی ،همواره مدیران ارشد و افراد مطرح وشاخص تلاش می کنند؛ بمنظور انطباق شیوه مدیریت خود با متدهای تخصصی موجود وبهره گیری از تمامی شئون تخصصی، از فرهنگی وسیاسی گرفته تا ارتباطات واقتصادی ،از مشاوره وهمفکری افراد مختلف با تخصص های گوناگون در اطراف خود بهره گیرند.

استفاده از مشاور با روح وفلسفه مدیریت کاملا همخوانی دارد و وجود مشاور در کنار مدیر اساسا نکته ای مثبت وارزنده است ،منوط بر اینکه مشاور از از سلامت نفس برخوردار بوده وبدنبال انحراف مدیر و مصادره مطلوب به نفع خود واطرافیانش نباشد . البته مدیر هم به  مشاوره های مثبت وسازنده ومنطبق بر اصول علمی وتخصصی در مسیر پیشبرد اهداف و برنامه  تمکین نماید . اینجاست که مشاوره نقش ارزنده خود در اصلاح وپیشبرد امور به نفع مدیریت ،کارکنان مجموعه وهمچنین عامه تاثیر پذیران از دستگاه اجرایی را به نمایش می گذارد.

اما اینجا مشکل از جایی شروع می شود مشاوران مسیر را اشتباه آمده وبه جای مشاوره علمی ،درصدد تیم سازی وانحراف فکر وعمل مدیر به نفع خود وتیمشان  برآیند و برای رسیدن به آمال مغرضا نه بجای انتقال آمار ،اطلاعات وتحلیل های درست ومنطقی ،غرض ورزانه اطلاعات غلط و نادرست را به ذهن مدیر تزریق نمایند.

در چنین شرایطی مدیری که از چنین فردی مشاوره گرفته با ذهنیتی کاملا نادرست وآبستن انتقام در نشستها وجلسات در  زمینه مسایل مختلف نظر می دهد . عمق تاثیر این رویه ناصواب وناسازگار با متد علمی وتخصصی مدیریت زمانی ست که فرد مدیر صاحب تریبون هم باشد!اینجاست که آن بخار شکل گرفته از مشاوره نادرست در ذهن مدیر، همچون بخار میعانات اشتعالزا با کمترین جرقه ای دچار انفجار شده واثرات آن دامن مدیر،دستگاه وکل جامعه را هم می گیرد.

در دوره های مختلف مدیریت کشور چه بسیار مشاوران امین ،باتجربه ومتعهدی را داشته ایم که متعهدانه با تاثیر مثبت بر ذهن مدیر از بروز خطرات و آسیبهای بزرگ جلوگیریی کرده و نام مدیر را در تاریخ مدیریت وسیاسی کشور ماندگار کرده اند واز سویی چه بسیار مشاورانی هم وجود داشته اند که ساحرگونه ،مدیر ارشد را سحر وجادو نموده واو را از مسیر واقعی خدمت ومدیریت خارج وهزینه های گزافی را بر روی دست خود ،مدیر و کل کشور گذاشته اند.

از این دست مشاوران کژرفتار و بی تخصص تا بخواهید در کنار دست مدیران و اطراف واکناف آنان بصورت نهان وپنهان وجود دارند ،چه انهایی که خود الان ردای مدیریت بر دوش دارند و با مشاوره های هدفمندشان،عنان مدیریت را از  عالی ترین مقام اجرایی کشور ستانده ودر مقطعی که درآن هستیم حسابی برای کشور چالش آفریده اند!

چه آنهایی که بنام مشاور در سطوح میانی مدیریت اجرایی ،اطراف استانداران ،فرمانداران و نمایندگان را قرق کرده وماهرانه وبراساس اهداف پیش طراحی شده خود ،لگام مدیریت را در دست گرفته وهرجور که خودشان صلاح می دانند؛ می رانند ،می تازند وگرد وخاک می کنند و در آخر هزینه اش را هم باید مدیر ارشد ونماینده بپردازد و آنچه که هم نصیب مردم می شود ،همان گردخاکیست که به چشمشان می رود!

و اما حکایت مشاوران استان ما...

نمونه بارز آن را این روزها می توان در استانداری ایلام و در اطراف برخی نمایندگان استان در مجلس به عینه مشاهده نمود.دو نمونه مدیریت بارز و همفکر و همراه دولت که می توانستند با تکیه برتجربه ونفوذی که در بدنه دولت داشتند بیشترین منافع رابرای استان به ارمغان آورند ،ولی اسیر مشاورانی شدند تا اینگونه محقق کننده این جمله معروف شوند "چه می خواستیم وچی شد؟!"

در یک سو مشاوری که همراه استاندار آمده بود که با ایجاد همدلی در بین نخبگان  وهمراه نمودن رسانه ها ،به استاندار با تجربه ایلام یاری رساند بنحویکه در هیچ موردی نیازی  به ورود  استاندار به مسایل حاشیه ای احساس نشود ،اما شیوه مشاوره غلط او به استاندار ،انتقال نادرست اطلاعات ،تحلیل های ناصحیح و با بازی بر روی ذهن مدیر ارشد استان ،کاری کرد که عملا استاندار را از متن خارج وبه حاشیه وارد نماید.

اگر واقعا مشاور استاندار با اصول مشاوره آگاهی داشت ومشفقانه  در مسیر ایجاد وحدت و گردهم آوردن تمامی افکار ورسانه ها درکنار مجموعه مدیریتی دولت تلاس می کرد،اگر سنگ بنای مشاوره را بر تشتت ودودستگی نمی گذاشت ،اگر در دام یک حلقه محدود قرار نمی گرفت ،آیا وضعیت به این گونه رقم می خورد که بسیاری از مدیران و نخبگان ورسانه ها وگروههای مجازی به جای تمرکز بر توسعه استان بر مقوله رفتن وبازنشسته شدن استاندار متمرکز شوند!یا حلقه اطراف وی از تعداد انگشتان دست فراتر نرود؟!

کاری به مقوله بازنشسته شدن ویا نشدن استاندار نداریم این موضوعیست که به قانون دستگاههای مرتبط مربوط است، اما آیا آقای استاندار در خلوت خود کمی به این اندیشیده اند ؛که چرا با وجود بیش از یکصد رسانه مجازی ومکتوب پویای استان ،اطراف خود را خالی از رسانه همراه می بینند و بیشترین بحث گروههای مجازی ورسانه ای حول رفتن استاندار وسرک کشیدن به سخن مدیران ارشد وتحلیل آن در رفتن استاندار متمرکز شود؟! یا اینکه تنها با گذشت یکسال از دوره مدیریت وی اینچنین مشتاقانه در انتظار بازنشسته شدن وی نشسته یا برخی برای رفتن او مشتلق تعیین کنند! آیا فکر کرده اند چرا؟

شاید گناه از ایشان نباشد و ندانسته در دام مشاوره های غلط گرفتار شده اند و اینگونه  ضعف ها  در شیوه مدیریتشان تجلی یافته است ،اما به یقین اگر تیم مشاوره استاندار درست عمل می کرد، الان وضعیت به گونه ای دیگر رقم می خورد!

از سویی دیگر نماینده ای هم داریم ؛ خوش فکر ،باسواد ،دارای تحصیلات مرتبط ،دارای قدرت نفوذ و مقبولیت در لایه های مدیریت کشور ی و خوشنام در بین همکاران ،حرکت در مسیر فکر وعقیده و عمل براساس مرام ومسلکهای متعارف سیاسی و فراکسیونی که متاسفانه او هم بدلیل بی بهره شدن از مشاوری امین ومتعهد ،دیدیم که چگونه در نیمه راه مغضوب هوداران پر وپا قرص خود شد !

یقینا بسیاری از مشکلات قرار گرفته در مسیر توسعه استان که بدلیل اختلاف این نماینده با مدیریت ارشد سرباز کرده اند ،ناشی از مشاوره های غلط به این نماینده و تلاش برای روشن نگه داشتن آتش اختلافات از سوی مشاورین هردو سوی قدرت بوده است .بی شک اگر این نماینده با پذیرش وعمل به توصیه دلسوزان حلقه مشاوره ای خود را وسیعتر ومشاور مغضوب را از صحنه مدیریت وتصمیم گیری ها دور می کرد، یقینا وضعیت برای وی واستان به گونه ای دیگر رقم می خورد .

حال آنچه که خواست مردم ونخبگان بود محقق نشد ،آنچه که انتظار داشتند چیز دیگریی از آب درآمد ،اما مشاوران هر دوی سوی قدرت باید فهمیده باشند که چه هزینه های برروی دستان مدیرانشان گذشته اند ،راستی وقتی می دانند که نبود آنها حاوی چه برکاتی برای مردم بوده وچه منافعی برای مدیران  به همراه خواهد داشت ،چه اصراری بر ماندن دارند ؟! اگر واقعا دلسوز مدیران هستند  ،چرا زودتر دست از سر مدیران بر نداشته و با کنار رفتن داوطلبانه، حاشیه ها حذف ومدیریت در متن خدمت به خلق قرار گیرد..امان از مشاوران بد!! 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
آقای فرهادی بابادی مشاور استاندار و آقای کرم بیگی مشاور دکتر میرزایی بیشترین خیانت رو به این استان توسعه نیافته روا داشتند وبایستی درقیامت جوابگو باشند.خدا ....
سهراب
|
United States
|
۱۱:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
نوشتار شما را خواندم خیلی خوب بود! دقیقا مشکل اصلی کارگزاران و نمایندگان مجلس مشاورین آنها هستند! بارها و بارها به نماینده مورد نظر خطر مشاورش را گوشزد کردیم ولی توجه نکرد و کار به جایی رسید که شما نوشتید! ایشان اکنون متاسفانه در بین قاطبه اصلاح طلبان جایی ندارند! خود کرده را تدبیر نیست!
سهراب
|
United States
|
۱۱:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
نوشتار شما را خواندم خیلی خوب بود! دقیقا مشکل اصلی کارگزاران و نمایندگان مجلس مشاورین آنها هستند! بارها و بارها به نماینده مورد نظر خطر مشاورش را گوشزد کردیم ولی توجه نکرد و کار به جایی رسید که شما نوشتید! ایشان اکنون متاسفانه در بین قاطبه اصلاح طلبان جایی ندارند! خود کرده را تدبیر نیست!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
سلام جناب سر دبیر متنتون بسیار جالب و نزدیک به واقعیت بود خدا خیرت بده که شما بالاخره این حرفارو حداقل زدی هر چند که قبلا چند بار منم به شما گفته بودم مشاورین بعضی از آقایون چه خیانتایی که نکردن البته به نظرم مسولیت این کارها و عواقبش رو باید به پای مسول مربوطه نوشت...
شهروند
|
Germany
|
۰۷:۳۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
متن نوشته شده عالی بود متاسفانه آقای فرهادی بابادی و کرم بیگی وفیلی مشاور جوان با رفتارهای نابجا سه عنصر مخرب هستند که حیثیت این استان را به بازی گرفته اند خدا دعوتشان کنه یه روزی دست اینها هم مثل سام بند دوره لالایی رو میشه این استان به خدا مظلوم کسی که سابقه کارش کارمند فضای سبز شهرکرد ه باید سرنوشت این استان را دستش بگیره .........
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار