اگر به دقت توجه نموده باشید در این دوره از مدیریت ،در ارایه گزارشات عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی ،تخصصی وغیر تخصصی شاهد شکل گیری ادبیات متملقانه ای از سوی مدیران هستیم ،چرا که بیشتر  این گزارشات به گونه ای ارایه می شوند که اگر تدبیر آقای استاندار از آن گرفته شود به خودی خود معنای واقعی گزارش عملکرد یک دستگاه مستقل را از دست می دهد.
کد خبر: ۷۷۲۹۲۹
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۷ 18 August 2019

تابناک ایلام ::"مدیریت در تمامی نظامهای شناخته شده تعاریف گوناگونی دارد ،اما در جمعبندی تمامی معانی وتعاریف ها از "مدیریت " یک تعریف جامع و نزدیک به هم مستنبط می شود و آن این است "مدیریت یعنی به کارگیری علم وهنر در هماهنگی و هدایت منابع مالی وانسانی ویا هردو،در رسیدن به هدف با حداکثر کارایی "

مدیر کسی است که با برخورداری از مولفه هایی که هم علم ووهنر منابع مالی وانسانی را داراست ،هم اینکه از شایستگی ،مهارت ،تخصص و تدبیر در رسانیدن دستگاه به نقطه تعریف شده و تسهیل فرآیند رفع مشکلات و بهبود خدمات را در کنار علم آکادمیک برخوردار باشد،حال در نظامهای سیاسی در بسیاری از مصادر مدیریتی ،موضوع همفکری و همسویی با دولت مستقر و یا قبول داشتن برنامه های دولت مستقر نیز به این مولفه ها اضافه شده است .

اما رفته رفته با تغییر شیوه های مدیریتی و تولد یافتن متد هایی مدیریتی در استانهایی همچون ایلام ،مولفه های نو ظهوری را در عرصه مدیریت شاهدیم که تمامی یافته های علمی چند ساله  متخصصین و محققین را به باد داده وبا جایگزین شدن و چربیدن این مولفه های نوظهور بهتر است بگوییم ،تعاریف علمی پیش گفته شده یکجا نابود شده و بجز تزیین مجلات وکتب ورسانه ها ورساله ها ،عملا کاربرد دیگری ندارند.

همزمان با روی کار آمدن قاسم سلیمانی دشتکی بعنوان استاندار ایلام،بسیاری از مدیران که از کمترین مولفه های مدیریتی بی بهره بودند ،به جای اندیشیدن وتن دادن به ضرورت تغییر ،تمامی مساعی خود را بر شناسایی شیوه های مدیریتی ،اصول رفتاری و ذائقه های استاندار جدید بکاربسته و لااقل در یک پروسه دوساله توانستند بخوبی خود رابا سیاق مدیریتی ایشان منطبق نمایند .

از بدو حضور ایشان دراستان همواره بر مولفه های و برجستگی های مدیریتی قاسم سلیمانی دشتکی تاکید ورزیده وسعی نموده ایم حساب انتقادات به سبک وسیاق مدیریت اجرایی وسیاسی ایشان را از کارکردهای مثبت مدیریتی وی انتزاع نموده و بی چشمدات بر عملکرد ومدل مدیریتی وی صحه بگذاریم.

به گواه دوست،دشمن ،منتقد وهمراه ،در کارنامه دوساله مدیریتی سلیمانی دشتکی نکات برجسته ای همچون ،پرکاری ،دلسوزی ،جهد وتلاش فراوان برای رفع مشکلات استان ،پای کاربودن ،پیگیری مستمر ولابیگری برای جذب اعتبارات خودنمایی می کندو هیچ آدم منصفی نمی تواند براحتی بر این مزیت های مدیریتی چشم ببندد،مزیتهای که خواه در روند توسعه نتیجه بخش بوده اند یا خیر ،اما مهم این است که ایشان به سان یک ایلامی برای ایلام دلسوزی می کند!

اما همه اینها به کنار ،شکل گیری برخی رفتارهای دون شان در بدنه مدیریتی استان ،تشدید رویه های متملقانه دربین مدیران و تکیه مدیران ضعیف بدانها برای بقای بر کرسی مدیریتی ومهمتر از همه چشم بستن عامدانه ویا غیر عمدی استاندار براین ویژگی های مشمئز کننده را می توان محصول این دوره از مدیریت در استان نامید ،موضوعی که می شود آن را ریشه استمرار ناکارآمدی ها ،ضعف ها وعوامل سد کننده انسانی در روند توسعه استان نام نهاد.

اگر به دقت توجه نموده باشید در این دوره از مدیریت ،در ارایه گزارشات عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی ،تخصصی وغیر تخصصی شاهد شکل گیری ادبیات متملقانه ای از سوی مدیران هستیم ،چرا که بیشتر  این گزارشات به گونه ای ارایه می شوند که اگر تدبیر آقای استاندار از آن گرفته شود به خودی خود معنای واقعی گزارش عملکرد یک دستگاه مستقل را از دست می دهد.

بعنوان مثال در سیل و حوادث طبیعی و ارایه گزارشات به مدیران رده های مافوق به کرات شاهد تبیین تدبیر استاندار در تمامی شئون مدیریتی استان هستیم ،"باتدبیر استاندار چادرنشینان از کوهستان پایین آمدند" " به تدبیر استاندار سدها استان تنظیم شدند " به تدبیر استاندار سیلبندی های شهر ایلام پاکسازی شدند " به تدبیر استاندار از تلفات انسانی درسیل اخیر جلوگیری به عمل آمد" به تدبیر استاندار تغذیه دربین سیل زدگان توزیع شد" به تدبیر استاندار پل وجاده ساخته شد" به تدبیر استاندار سپاه در چم شیر جاده ساخت " به تدبیر استاندار دارو و کمکهای اولیه در مناطق سیل زده توزیع شد" به تدبیر استاندار اعتبارات اربعین اضافه شد" به تدبیراستاندار خون از دماغ کسی نیامد " به تدبیر استاندار دراربعین هیچ ماشینی در گل ننشت " به تدبیر استاندار طوفان مهران تلفات جانی نداشت ،به تدبیر استانداربا  ملخ های مهاجم مقابله شد و...و...واینک به تدبیر استاندار تابستان بدون خاموشی را سپری کردیم !!

همه اینها درست ،اینکه استاندار در تمامی حوزه ها سررشته دارند و بر امورات اشراف دارند کار بسیار خوبی است ،اما واقعا مدیران دستگاههای اجرایی استان به این مهم فکر کرده اند که اگر تدبیر استاندار نبود آنها چکاره اند ؟! اگر واقعا تمامی امور دستگاههای اجرایی به تدبیر استاندار می چرخد ،بفرمایید شما چکاره ایدو برای کدام مدیریت حقوق ومزایا دریافت می کند ؟!

آقای استاندار هم به این نکته مهم توجه فرمایند ،شکل گیری تملق تمامی یافته های علمی در حوزه مدیرگزینی را تحت شعاع قرار داده است،مدیران شایسته ای که روحیه تملق ندارند از رسیدن به مناصب مدیریتی بازمانده اند ،مدیران نالایق ،تملق گویی را چاشنی بی اخلاق نموده وبه راحتی آب خوردن رل های مدیریتی را در دست می گیرند ،ناشایستگان تنها با کمی مدیحه سرایی وتملق به رغم ضعف عملکرد همچنان در صدر دستگاهها ریاست می کنند ،اینها همگی آفت های مدیریت در استانند که احصاء شده اند!

بدون تعارف باید عرض نماییم که فضای تملق شکل گرفته در سپهر مدیریتی استان بسیار زننده ومشمئز کننده است ،نفس کشیدن در چنین فضای مسمومی تهوع آور است  وتنها فردی که می تواند در مقابل این رویه بایستاد واز تبدیل شدن آن به یک رویه خطرناک واضمحلال گر شایسته سالاری وسلامت روح  مدیران ونابود کننده اخلاق  ممانعت به عمل آورد ،شخص استاندار ایلام می باشد.

استاندار محترم ایلام باید به این نکته اهتمام ورزند که تشدید این رویه ناصحیح در عرصه مدیریتی استان محصول  همین دوره مدیریتی ایشان است و برای چرایی شکل گیری آن دو فرضیه بیشتر متصور نیسیتم،اول اینکه استاندار محترم به چند وچون شکل گیری آن آگاه است و چندان هم از این وضعیت بدشان نمی آید ،لذا مدیران با توسل بدان به گونه ای بقای مدیریتی خویش را تضمین می کنند.

دوم اینکه استاندار ایلام چندان این فضا را احساس نمی کنند و مدیران برای سرپوش گذاشتن برناکارآمدی خویش ،کاشف متدی در عرصه مدیریتی استان شده واین رویه ضد اخلاقی به نحوی در مدیریت استان نهادینه شده ویا واقعا شخص استاندار ایلام با سرپنجه تدبیر خویش تمامی امور دستگاههای اجرایی استان رامدیریت می کنند !

بنابراین صرفنظر از اینکه کدامین فرضیه به واقعیت نزدیک باشد ،رک وصریح بایستی گفت ،استاندار ایلام بهتر است درب دستگاههای اجرایی استان را گِل بگیرد! چرا که مدیر دستگاهی که برای انجام دادن پیش پا افتاده ترین وظایف خود نیازمند تدبیر مدیر ارشد خویش بوده واز خود هیچگونه تدبیری نداشته باشد ،استمرار فعالیت چنین دستگاهی برای کشور،نظام ودولت از سم کشنده تر است .

اگر هم اینگونه نیست ومدیران می خواهند با تملق ومدح گویی از مدیر ارشد استان ،تمامی امور خویش را پشت قباله مدیریت وی کنند ،چنین مدیری هم نمی تواند مدیری اخلاقمند ودر تراز نظام جمهوری اسلامی باشد ،به هرتقدیر ریش وقیچی در دست قاسم سلیمانی دشتکی است ،یا سیاهی لشگرهای بی تدبیر را از دور خود رانده وخود زمام تمامی امور را دردست گیرند ،یا اینکه با جسارت وشهامتی که از وی سراغ داریم ،همین فردا در اولین جلسه اعلام کنند "هر مدیری از وی تعریف کرده وخود تدبیر ننماید باید صندلی مدیریتش را رها کند" 

 

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
آقای اسدی مطالبتون مثل همیشه رسا وجذاب وواقعی ست اما من این استاندار رو دیدم فقط از مدح وثنا وچاپلوسی مدیران لذت میبره ومیخواد همه چیز رو بنام خودش تموم کنه وهیچ تغییری هم نخواهد داد نمونه بارز مدیران بیخود همین شنبه زاده میراث کاملا اداره تعطیله وچهار تا غرفه صنایع دستی میزنه وهیچ خروجی نداره گردشگری کاملا تعطیله وهراز چندگاهی استاندار میگه میخوام عوضش کنم که با پادر میانی فروتن اتاق بازرگانی انجام نمیشه
ناشناس
|
-
|
۱۵:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
سلام
گر حکم شود که مست گیرند هرآنکه هست گیرند
کاش همین یک نفر بود
امید پرویزی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
دریغ و داد که مدیران ا...نژادی هنوز که هنوز است باد به غبغب می اندازند و در اریکه نامدیریتی به صندلی چوبیشان وصلند به قول آن خواننده:«من از دنیا چی میخوام جز یک صندلی چوبی...!!»
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار