بدون شک در پس پرده این بگو مگوهای هدفمند ،هدفی به غایت بزرگ  نهفته است که از درون اتاق های فکر متفکرین قوم مداری به فضای مجازی ورسانه ای استان، تحت عنوان مخالفت با شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان تزریق می شود که با برنامه ریزی حذف افرادی را دنبال کرده که یقیناخروجی آن به سود اصلاح طلبان رقم نخواهد خورد ،چراکه اهداف قوم مدارانه تفکرات سیاسی را به چالش کشیده وبه چیزی فراتر از پیروزی نیروی خود ولو یک اصولگرای افراطی نمی اندیشند.
کد خبر: ۷۸۳۶۵۷
تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۹ 28 September 2019

تابناک ایلام ::این روزها فضای مجازی استان متاثر از اتفاقات سیاسی حول محور جریان اصلاحات وتشکیل شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استان قدری مشوش نشان می دهد ،بسیاری از فعالین سیاسی اصلاح طلب متشکل از بانوان وجوانان منتسب به حریان فکری اصلاح طلب، با انتقاد از شیوه چیدمان اعضای شورای سیاستگذاری و عدم نقش دهی به جوانان و بانوان در این شورا انتقاد جدی دارند .

هرچند در مرامنامه و مشی رفتاری اصلاح طلبان اینگونه وانمود می شود که انتقاد در راستای اصلاح امور جزء لاینفک خط فکری آنان قرار داشته و شعار "زنده باد مخالف من" نیز در همین راستا معنا ومفهوم می یابد ،اما این سالها حرکت برخی از مدعیان اصلاح طلبی به سمت وسوی قدرت و عدم پذیرش صدای مخالف ، نقادی بر مدار تعلقات و خواسته های قدرت طلبانه و قبیله سالارانه، به منظور حذف رقبای همفکر از مصادر مدیریتی وسیاسی ،استفاده از شیوه های رادیکال به منظور بستن زبان منتقدین و تلاش های غیر قابل باور بمنظور پایین کشیدن منتقدین و مخالفین به هر قیمتی ،پرده از واقعیات فکری و سیاسی این جریان در استان افکنده است ،برهمین اساس  بگومگوهای روزهای جاری در فضای مجازی را نمی توان در راستای حب علی ،بلکه بخاطربغض معاویه به حساب آورد.

اما با این حال با وجود توجیه افراد موثر در شکل گیری وچینش اعضای شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استان مبنی بر ضرورت اهتمام به حضور افراد کهنه کار ،هزینه داده و پیشکسوت اصلاح طلب در ترکیب این شورا ،باید پذیرفت جریانی که برخی از تحرکات سیاسی وفضاسازی ها را بر بستر  ضرورت صیانت از حقوق بانوان درکشور قرار داده و هر از گاهی فریاد واسفای آنان بدلیل عدم نقش دهی حاکمیت به زنان در ساحت سیاسی ومدیریتی کشور  ویا صیانت از حق حضور زنان در ورزشگاهها ویا دوچرخه سواری بلند بوده است ،چگونه باید در شوراهای سیاسی ومراجع کوچک تصمیم گیری ،اینچنین زنان را حقوق خود محروم کنند؟!

بررسی اتفاقات سیاسی دوسه ساله اخیر ورفتار شناسی اصلاح طلبان ایلام گویای یک پارادوکس عجیب در رفتار سیاسی این طیف سیاسی دراستان است  ،چرا که مردم وفعالین مدنی ورسانه ها این نکته را فراموش نکرده اند ؛جریانی که دوسال پیش در برابر تصمیم و شور درست یا نادرست شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استان دایر بر حذف استاندار پیشین ایلام ،چگونه آسمان را به زمین دوخت وتصمیمات وقت برآمده از شورای منتخب را منشاء شکلگیری انشقاق و دودستگی در بین این جریان سیاسی دراستان  قرار دادند .

انشقاق ودو دستگی که رفته رفته از دو قطبی مروارید - شورای سیاستگذاری به چند قطبی مروارید- نماینده ،شورای سیاستگذاری واستاندار فعلی تغییر شکل داد ودر طول سالیان اخیر بخش اعظمی از انرژی مسئولین و نماینده اصلاح طلب استان را مصروف خنثی نمودن برنامه های همدیگر نموده واز این طریق ضربات جبران ناپذیری را به منافع استان وارد آوردند. صد البته با تزریق ناامیدی به جامعه ،زمینه شکل گیری تفکر عبور از اصلاحات و اعتدال دربین افکار عمومی جامعه بعنوان اصلی ترین تعیین کنندگان سرنوشت قدرت در کشور را فراهم آوردند.

نکته جالب توجه در بگومگوهای روزهای اخیر درفضای مجازی پیرامون اتفاقات سیاسی اخیر در استان ،تغییر سنگرها ست ،افرادی که سالهای پیش بعنوان سینه چاکان استاندار پیشین ،تصمیم شورای وقت سیاستگذاری اصلاح طلبان را مرادف با عناد قلمداد می کردند ،این روزها با تغییر سنگر ،نوک سلاح های خود رابه سمت استاندار پیشین و مخالفت با رفتار و مشی سیاسی وی نشانه رفته اند .هم اینان که روزگاری مروارید را قبله خود قلمداد و مخالفت با وی را بدترین وجه رفتار سیاسی معنا ومفهوم کرده و انعکاس صدای برائت آنان از نماینده استان بدلیل مخالفت با استاندار پیشین همچنان از لابلای آجرهای سالن اجتماعات فنی وحرفه ای به گوش می رسد ،اینک خود ردای مخالفت بر دوش انداخته و پرچمدار نفی نقش مروارید و عدم پذیرش نکته نظرات وی بعنوان رابط شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان شده اند.

مع الاسف گویا  گردانندگان احزاب خانوادگی و جریان اصلاح طلب استان خود رابه خواب زده ویا واقعا سرشان را زیر برف کرده اند که اولا به هردلیلی جریان اعتدالی حاکم بر کشور که با حمایت اصلاح طلبان ردای دولتمردی را بر دوش انداختند از عملکرد قابل دفاعی برخوردار نبوده و نقد جدی بر رفتار سیاسی ،اقتصادی واجتماعی آنان وارد است ،بنابراین به این موضوع نباید شک وارد کرد که اصلاح طلبان بخش عمده مقبولیت سیاسی خود در جامعه را از دست داده اند دوما اینکه مردم ما آنچنان در مشکلات اقتصادی وتنگناهای مالی گرفتار شده که بخش عمده افکار آنان به چگونگی خلاص شدن از وضعیت مالی مترتب بر زندگی اشان معطوف شده واز تمرکز لازم برای فکر کردن به جریانات سیاسی برخوردار نیستند .

وقتی که مردم بعنوان تعیین کنندگان اصلی وضعیت قدرت در کشور تمایلی به حمایت از یک جریان سیاسی بدلیل ضعف عملکرد یا ناتوانی در تحقق مطالبات و خواسته هایشان رانداشته باشند ،وقتی که مردم به سطحی از درک وشعور سیاسی رسیده باشند که خود رابی نیاز از قیم بدانند وخود صره را از ناصره تشخیص دهند،آیا نتیجه این همه دعوا ومرافحه وانشقاق اصلاح طلبان ایلام که به صورت گروههای الیگارشی سیاسی ،شما بخوانید پارلمان خودخوانده ویا شورای اصلاح طلبان وشورای سیاستگذاری نمود یافته ،برای اثبات بی حاصل بودن بگو مگوهای سیاسی بر سر تشکیلات این جریان کفایت نمی کند ؟!جریانی که حتی توان یک دست نمودن خود را ندارد ،چگونه باید مدعی یک دست نمودن مردمی باشد که درآن حتی پدر خانواده از همراه نمودن زن وفرزندش عاجز مانده است ؟!

سیاسیون اصلاح طلب استان به این سطح از درک وشعور سیاسی رسیده اند که به راحتی بتوانند دستهای پشت پرده در اختلافات اخیر بر سر تعیین شورای سیاستگذاری را تشخیص دهند ،تنها تامل بر این سوالات می تواند تاحدودی بر تاریکخانه ها نور تابانده و واقعیت رابر آنان روشن گرداند ،چرا سیاسیون اصلاح طلب که صدای اعتراض آنان به یک رویه دمکراتیک وقانونمند بلند است ،در مقابل حرکات الیگارشی ایجاد تشکیلات جدیدسیاسی ومنحصر به فردی تحت نام " پارلمان خودخوانده اصلاحات ایلام" سکوت پیشه کردند؟! ،آیا سکوت در مقابل حرکات فراقانونی حمایت از قانونگریزی معنا ومفهوم نمی یابد؟!چرا باید این جریان مخالف ،با سکوت خود زمینه ساز شکل گیری دستجات غیر قانونی سیاسی شده ،اما اینگونه درمقابل تشکیلات قانونی گارد بگیرند ؟! آیا قدری تامل نمی تواند رابطه آن سکوت واین فریادها را پیدا کند ؟

بدون شک در پس پرده این بگو مگوهای هدفمند ،هدفی به غایت بزرگ  نهفته است که از درون اتاق های فکر متفکرین قوم مداری به فضای مجازی ورسانه ای استان، تحت عنوان مخالفت با شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان تزریق می شود که با برنامه ریزی حذف افرادی را دنبال کرده که یقیناخروجی آن به سود اصلاح طلبان رقم نخواهد خورد ،چراکه اهداف قوم مدارانه تفکرات سیاسی را به چالش کشیده وبه چیزی فراتر از پیروزی نیروی خود ولو یک اصولگرای افراطی نمی اندیشند.

خلاصه اینکه باید پذیرفت که از همین حالا صدای الرحمن این جریان سیاسی بلند است ، براین باوریم با کنار هم قراردان پازلهای سیاسی مختلف ، در انتخابات آتی بخش خاکستری جامعه بعنوان پایگاه اصلی رای آوری اصلاح طلبان رغبت چندانی به حضور در پای صندوق های رای نداشته و در سایه دعواهای بی حاصل جریان اصلاحات استان و کشور وانفعال بزرگان این طیف سیاسی ،جریان جدیدی پای به عرصه قدرت خواهد گذاشت که اگر آن را بی شباهت به جریان فکری  نوظهور احمدی نژادیسم قلمداد کنیم ،اما از یک پایگاه رای مشترک یعنی هیات مذهبی و کانون های مداحان سربیرون خواهند آورد.

  به یقین  این جریان نوظهور منعبث از جریانی خواهد بود که  این روزها پرچمدار نفی اصلاح طلبان در جامعه شده و هر از گاهی در میان مداحی ها وشورهای عزاداری می توان نجوای نام آنان را شنید ،جوانان انقلابی و جهادی که با ایما واشاره  بارها نامشان به گوشتان خورده است  ،همانهایی که حضور آنان در پسا برجام وبا اولین شلیک ها بر پیگره بزرگترین دستاورد دولت روحانی بر زبانها افتاد !ان روز دیر نخواهد بود که بر همگان ثابت شود در پس این دعواها لحاف ملا خوابیده است!

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
جلال
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
...کاش لاقل لحاف ملا بود...

دعوا بر سر هیچ وپوچ است...

اینان چنان گرزی بر سر اصلاحات اوردتد که ....
جلال
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
...کاش لاقل لحاف ملا بود...

دعوا بر سر هیچ وپوچ است...

اینان چنان گرزی بر سر اصلاحات اوردتد که ....
علی
|
-
|
۰۸:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
اینان فقط تشنه قدرتند و بس، و گرنه آقایان مروارید و دارابی در زمان صدارتشان بر استانداری و فرمانداری چه کار برجسته ای برای مردم انجام دادند؟ حداقل کار را به جوان ها بسپرید دگر از شماها گذشته.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
متاسفانه همه منفعت طلب شدن من حتما به میرزایی رای میدهم اگه در انتخابا شرکت کند.بدلیل سواد بالا و مطرح شدن در سطح کشور و البته بخاطر عدم سوء استفاده از موقعیت و اینکه در انتخابهایشان بر شایسته سالاری و منفعت استان توجه دارن.و همچنین بدلیل عدم قبیله گرایی و قوم گرایی ،و اینکه دنبال مطرح کردن خودشون نیستن و حتی اعتبارات و تلاشی هم که برای استان دارن بدنبال استفاده سیاسی از کاراشون نیستن و چه بسا بقیه در تلاشن که همه رو به نام خودشون بزنن...واقعا ایشون نماینده ای در سطح کشورن.....
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۵:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۹
باسلام درودها بر جناب اسدی توانا وفعال
به عرض میرسانم که جنگ را کسانی در انتخابات میکنند که دیده نمیشوند یعنی جوانان وبانوان ولی پس از پیروزی غنائم را منفعت طلبان وپیران قدرت طلب به سوی خود همه چی حتی عزل ونصب ها را گسیل میدهند
استخدام های اندکی که صورت میگیرد به نفع فرزندان یا آشنایان خود مصادره میکنند
واین امر بدور از انصاف ووجدان انسانیت وآزادگیست
پس جوانان بی پارتی وزحمت کش میدان انتخابات چی؟ یا بانوان که نیمی از بدنه ی جامعه را تشکیل میدهند چی؟ در انتخابات دوشا دوش وحتی در بسیاری از مواقع وجاهااز آقایان زحمت بیشتری میکشند ولی در پایان انتخابات حباب تعریف وتمجدید از جوانان وبانوان مثل همیشه خالیست
واین یک ظلم بزرگ ونابخشودنی در حق این دوقشر بزرگ است
در جریان انتصابات شورای سیاستگذاری به عینه مشاهده شد چه ظلمی براین عزیزان شده یک نفر زیر چهل سال انتصاب نشده ویک خانم هم دربین اعضا بچشم نمیخورد واین عین بی عدالتی وظلم مضاعف است
پس برای انتخابات مجلس وحتی ریاست جمهوری انتظاری از جامعه ی بزرگ وپشتوانه ی قوی جوانان وزنان نداشته باشید
خودتان همه چی را پیش ببرید ببینین چه گل هایی میتوانید بکارید
وچند درصد جامعه با شما هستند وچند درصد آرا را جذب میکنید
کسی منکر استفاده از تجربیات ارزنده ی شما نیست ولی شمایی که اکثرتان بالای ۵۵سال سن دارین اجازه به جوانترها هم بدهیدمجال به دیگران هم بدهید هر چند شورا سیاستگذاری آش دهن سوزی نیست ولی بحث انصاف است نه منیت وخودخواهی
ضمنا انتخابات علنی باید انجام گیرد با حضور حداکثری اعضا نه شبانه ودرخفا
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار