بدون شک کاندیدایی که برجسته ترین کارکرد وعمده ترین شاهکار وی در شرابط حال حاضر استان وکشور ، حضور در مراسم ختم و فاتحه و دل بستن واهی به جلب توجه نزدیکان مصیبت دیده در روز انتخابات ،فارغ از آسیب های ناشی از عدم درک صحیح شرایط اجتماعی و تالمات روحی وارده بر خانواده و عواقب رفتار منفعت طلبانه و بی ملاحظه خود باشد ،حتی در صورت کسب توفیق مقطعی و راهیابی به مجلس ،نمی تواند در تراز نماینده ای ظاهر شود که با اشراف بر وظایف نمایندگی در مسیر رفع دغدغه های مهم واصولی مردم استان وکشور گام برداشته وبا ارایه طرح های توسعه ای به نفع مردم سنگی را از مسیر توسعه وپیشرفت استان بردارد .
کد خبر: ۷۹۳۳۹۲
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۸ - ۲۳:۵۳ 02 November 2019

تابناک ایلام علی اصغر اسدی::هر روز که به زمان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نزدیک می شویم ،تبلیغات غیر متعارف والبته سنتی در استان ایلام سرعت می گیرد ،تبلیغات منحصر به فردی که لنگه آن را شایدتنها بتوان در برخی شهرهای کوچک زاگرس نشین یافت.

تبلیغاتی با طعم حضور تیمی در مراسمات تشییع ،خاکسپاری و ختم درگذشتگان ،حضور در هرنوع مراسمی که جمعی ازمردم در آن حضور داشته باشند ،خواه می خواهد صلح وسازش باشد ،خواستگاری و عروسی و ...بعضی نیز برخی کارمندان دون پایه دستگاههای اجرایی را به دنبال خود انداخته تا با دمیدن و داغ نمودن کوره وعده وعیدهای فاقد مبنا وتوخالی یاری گر آنان باشند.

رفتارشناسی کاندیداهای نمایندگی این دوره مجلس شورای اسلامی بیانگر واقعیت تلخ نگاه غیر واقع گرایانه مردم به مطالبات مردم از نمایندگان و موج سواری کاندیداها بر این مطالبات خارج از توان ووظیفه نمایندگی است ،همان آسیبی که سالهاست به پاشنه آشیل نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و معیار ومبنایی برای ارزیابی عملکرد آنان و مهمتر از همه تبدیل نمایندگان استان به نمایندگان یکبار مصرف شده است.

جالب ترین نکته در این بررسی ،باقی ماندن برخی کاندیداها با سابقه نمایندگی در وضعیت گذشته وسیر قهقرایی آنان است ،وضعیتی که از جمله دلایل اصلی شکست آنان در رقابتهای انتخاباتی پس از پایان یک دوره نمایندگی به حساب می آید ،بی شک فردی که به رغم برخورداری از تجربه یک دوره حضور درمجلس ،از آسیب شناسی رفتار وچرایی عدم توفیق مجدد خود در رقابتهای انتخاباتی درمانده وعاجز باشد   ، به یقین نمی تواند نماینده مطلوب،دغدغه مند ودرخوری  برای استان با خروجی قابل قبول باشد.

تبیین این مسایل مهم در مقدمه بالا ،بخاطر بروز برخی رفتارهای تبلیغاتی از سوی کاندیداهای نمایندگی دوره پیش رو است ،نگارنده امیدواربود که گذشت زمان ،رشد درجه علمی و تجربه اندوزی نمایندگان ،عبرت گیری نخبگان استان از رفتار غیر قابل قبول برخی کاندیداها در ادوار گذشته ،تکیه زدن برخی کاندیداها به کرسی سبز بهارستان بااتکا به رفتارها وشعارهای عوامگرایانه بدون نتیجه و ارزیابی عملکرد نمایندگان براساس نوع نگاه وانتظارات رای دهندگان از منتخبین راه یافته به مجلس ونهایتا شکست آنان در رقابتهای بعدی، در رفتار کاندیداهای این دوره تاثیر گذار بوده و با این وجود آنان در رفتارهای تبلیغاتی خود تجدید نظر نموده وحداقل در تراز یک کاندیدای  آگاه به وظایف نمایندگی ظاهر خواهند شد.

چند روز تعطیلی هفته پیش و حضور در روستای زادگاه ومحل زندگی ام به فرصت وبهانه ای برای نگارش این مطلب تبدیل شد ،چرا که این چند روزمصادف بود با حضور تیم های تبلیغاتی غیر رسمی کاندیداها وبروز رفتارهای فقدان استاندارد ومعیار با استانداردهای متفاوت اما غالبا با مشی ورفتار تبلیغاتی مشترک که یقینا تکرار کننده وضعیتی خواهد بود که خروجی آن فقط به به محاق رفتن ومعطل ماندن توسعه وپبشرفت استان و عدم تحرک وپویایی در بالفعل شدن مزیتها وپتانسیل های بالقوه و منحصر به فرد استان است.

بدون شک کاندیدایی که برجسته ترین کارکرد وعمده ترین شاهکار وی در شرابط حال حاضر استان وکشور ، حضور در مراسم ختم و فاتحه و دل بستن واهی به جلب توجه نزدیکان مصیبت دیده در روز انتخابات ،فارغ از آسیب های ناشی از عدم درک صحیح شرایط اجتماعی و تالمات روحی وارده بر خانواده و عواقب رفتار منفعت طلبانه و بی ملاحظه خود باشد ،حتی در صورت کسب توفیق مقطعی و راهیابی به مجلس ،نمی تواند در تراز نماینده ای ظاهر شود که با اشراف بر وظایف نمایندگی در مسیر رفع دغدغه های مهم واصولی مردم استان وکشور گام برداشته وبا ارایه طرح های توسعه ای به نفع مردم سنگی را از مسیر توسعه وپیشرفت استان بردارد .

یا کاندیدایی که با حداقل های وظابف نمایندگی آشنایی نداشته واز همین ابتدای راه توان تمییز وظایف دستگاه قانونگذاری را از دستگاه اجرایی یا قضایی نداشته و با پا کردن در کفش مجری قانون بر طبل وعده های توخالی زده و اینگونه با وعده هایی از نوع استخدام ویا انجام امورات عمرانی که در ردیف وظایف دستگاههای عمرانی قرار گرفته در ذیل مجموعه دستگاه اجرایی بخواهد به نوعی آرای مردم را با حیله ونیرنگ به چنگ آورد ،چنین فردی حتی اگر بر کرسی سبز بهارستان تکیه بزند ،در زمره ان دسته از نمایندگان سست اراده ای قرار خواهد گرفت که اراده نظارتی خود رابه ثمن بخسی واگذار کرده ودر بیان دیدگاه نظارتی خود همواره نوعی تذبذب و عدم استواری بر عقیده ونظر مشهود است.

آری در این مدت کوتاه وبه دنبال تکرار همان شیوه غیر اصولی و نامتعارف تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای استان محروممان ایلام ،به عینه این شیوه های مضر به حال توسعه وپیشرفت استان را مشاهده نمودم،کاندیداهایی را شاهد بودم که بی توجه به وضعیت خانواده های مصیبت دیده ،نه تنها با حضور خود تسکین بخش  غم سنگین مصیبت از دست رفته نشدند ،بلکه نمکی بر ریش دل باز ماندگان شدند ،آنان به جای عرض تسلیت وغمخواری تنها به شمارش آرای خیالی خود مشغول بودند وانگهی که حمع حاضر در مراسم هرگز به چنین حضوری خوشامد نگفته وآن راباری سنگین بر دوش خود وبازماندگان تلقی کردند .

کاندیدایی درمانده در رتق وفتق امور مربوط به خانواده خویش را شاهد بودم که بی توجه به وضعیت نمایندگانی که با وعده های توخالی ،مشکلات ومطالبات مردم را پشته کرده وجایگاه نمایندگی را اسباب انتفاع همه جانبه خویش ودارو دسته واعوان وانصارش قرار داده ،اما با به پشت کردن به وعده هایی که در سبد وظایف نمایندگی قرار نداشت ،به آینه تمام نمای بی صداقتی و عوامفریبی مبدل شدند،اما با این وجود بازهم تکرار همان وعده ها از زبان فردی جدید به گوش می رسد!غافل از اینکه گوش مردم ازاین همه دروغ و وعده وعیدهای نافرجام پر است !

یا آنی که تمام داشته اش را در قوم وقبیله خلاصه کرده وتمامی مساعی خود را بر برانگیختن احساسات و تعصبات قومی متمرکز شاید از این رهگذر بتواند اسب مرادش را زین کرده وچهار نعل در جبهه دسته بندی های زبانی ،نژادی و طایفه ای بتازد!یا همان فردی که با وجود" نه "بزرگ مردم در دوره های پیشین، یکباربرای همیشه در امتحان خدمت و مردم داری مردود شده است ،اما با همان رو و همان زبان ،البته قدری درازتر خود را منجی مردم استان خطاب می کند!

 گرچه ایمان دارم مردم ما به درجه ای از آگاهی وبینش سیاسی واجتماعی رسیده اند که فرق کاندیدای عالم وتوانمند را از افراد بی بهره از حداقل مولفه های وکالت را می دانند ،مردم ما به سطحی از دانش رسیده اند که با بررسی دقیق ومطالعه عمیق، وظایف نماینده  مجلس را استخراج کرده وبا انطباق آن با شعارها ووعده ها، از همین ابتدای راه " نه " بزرگی را در مقابل این دست افراد قرار خواهند داد،اما بازهم باید مراقب بود .

نخبگان و تحصیلکردگان قطعا به درک صحیحی از جایگاه نمایندگی رسیده اند ،به سطحی از معلومات سیاسی دست یافته اند که هرگز افراد اصلح را قربانی تعصبات کور قومی وقبیله ای نکرده وبا گرفتار شدن در گرداب انتظارات شخصی پیش پا افتاده ،منافع استان را به مسلخ نکشانند ،اینان بعنوان پیشقراولان توسعه وپیشرفت باید برای همیشه با بازتعریف وظایف نمایندگی و تبیین وتعمیق اصل تفکیک قوا ،دست افراد منفعت طلب و موج سوار را از صندوقچه ایده وآرای مردم کوتاه کنند ،شاید ماهم بتوانیم همانند مردم بروجرد ،اسلام آباد و همدان و ...نماینده ای در تراز نمایندگی و همسنگ با شان وجایگاه مردم استان ایلام  روانه مجلس نماییم ،این مهم دست یافتنی است ،فقط قدری همت وحمیت می خواهد .

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
همینطور است واقعا و ما قطعا به اشخاصی مثل میرزایی رای میدهیم بخاطر عدم قبیله گرایی و اینکه منفعت استان را به منفعت اشخاص ولو حامیان ترجیح میدهند
ایلام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
به نظرم حقوق نماینده های استانو بدن....گاو بخریم از شیرش هم استفاده میشه
علیمرد
|
United Arab Emirates
|
۲۳:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
متاسفانه استان ایلام که همیشه لفب استان محروم را داره از حیث نمایندگان مجلس هم محرومیم .
بنده که از نمایندگی حمید کریمی و موسوی تا الان که به جلال میرزایی و سلام ملگشاهی بیاد دارم هیچ نماینده شاخصی نداشتیم و بین بد و بدتر کمی آقای فریدون همتی بواسطه رفاقت سیاسی با خاندان لاریجانی داشتن بدتر نبودن.

و باز متاسفانه از کاندیداهای که تا الان اسمشانو شنیدیم برای اسفند 98 تاکنون هیچ فرد لایقی بینشان نیست و اگه بنظرم مردم کسی را انتخاب نکنن سنگینترن.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار