اما باوجود تمام موارد پیش گفته شده ،باید به این مهم اذعان داشت که نتیجه این دوره از انتخابات به دلیل تاثیر گذاری مولفه های مهم برروند سیاسی ،اقتصادی واحتماعی کشور قدری متفاوت تر از گذشته رقم خواهد خورد ،چراکه برآیند این اتفاقات به تضعیف وصدمه جدی به جایگاه اصلاح طلبان در جامعه وکاسته شدن از میزان اقبال عمومی به آنان منجر شده است .
کد خبر: ۸۰۳۹۲۶
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۸ 08 December 2019

تابناک ایلام* ::بررسی چگونگی راهیابی نمایندگان ادوار محتلف به مجلس شورای اسلامی و همچنین پیروزی یک جریان سیاسی در  انتخابات ریاست جمهوری کشور ،به خوبی این داده را در اختیار ما قرار می دهد که استقبال مردمی و میزان موفقیت یک جریان سیاسی در انتخابات به صورت مستقیم به میزان کارکردها،موفقیت ها ونقش برنامه های جریان حاکم بر روند  اقتصادی ،اجتماعی،معیشتی ورفاهی مردم  ارتباط پیدا می کند ،البته نقش سایر متغیرها همچون میزان برنامه ریزی موفق ،موج های ایجاد شده در ایام تبلیغات و تکثر کاندیداها را نبایستی نادیده گرفت .

اما باید این موضوع رابه عنوان یک اصل مهم سیاسی پذیرفت که رفتار ،عملکرد و مشی سیاسی واجتماعی موثر بر معیشت مردم از سوی جریان سیاسی حاکم بر مجلس شورای اسلامی وهمچنین قوه مجریه ،همچنان می تواند پیشتاز سایر متغیرها در عرصه  انتخابات وتعیین کننده نتیجه آن باشد.

صرفنظر از تاثیرپذیری انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان ایلام از متغیر مهمی همچون وابستگی ها وتعلقات قومی وقبیله ای ،مطالعه پیشینه ومشی سیاسی نمایندگان ادوار مختلف خصوصا در بازه زمانی پس از تحولات سیاسی دوم خرداد بدین سو، بیانگر این واقعیت غیر قابل انکار است که استقبال مردم از کاندیدهای منتسب به جریان اصلاحات نمود عینی داشته وهمواره این جریان یکی از سه کرسی استان را در اختیار داشته است.

به گونه ای که به رغم تحولات سیاسی پسا مجلس ششم و تشدید سخت گیری ها ،بازهم شاهد حضور موثر نماینده منتسب به این جریان سیاسی در پارلمان جمهوری اسلامی بوده ایم ،بنابراین نمی توان با سطحی نگری و تکیه بر رقابت های ناسالم ، تخریب وتضعیف های رایج در فضای مجازی و استفاده از ابزار متکثر وپرحجم تیم های انسجام یافته رسانه ای ومجازی از سوی رقیب، براحتی براین نقش مهم چشم بست ویا آن را نادیده انگاشت.

اما باوجود  تمام موارد پیش گفته شده ،باید به این مهم اذعان داشت که نتیجه  این دوره از انتخابات به دلیل تاثیر گذاری مولفه های مهم برروند سیاسی ،اقتصادی واحتماعی کشور قدری متفاوت تر از گذشته رقم خواهد خورد ،چراکه برآیند این اتفاقات به تضعیف وصدمه جدی به جایگاه اصلاح طلبان در جامعه وکاسته شدن از میزان اقبال عمومی به آنان منجر شده است .

 مجموعه اتفاقات پس از دولت دوم حسن روحانی از قبیل؛تلاش برای ایجاد موازنه قدرت از طریق ؛استفاده از ظرفیت دستگاههای پرقدرت حاکمیتی در راستای ایحاد مانع در مسیر تحقق برنامه ها ووعده های دولت ،تاثیر اتفاقات سیاسی بین المللی بر روند روبه رشد برنامه های اقتصادی واجتماعی دولت و توقف آنان ،توقف دیپلماسی کشور و تاثیرات غیرقابل کتمان آن بر روند اقتصادی کشور  و سفره های مردم ،رکود اقتصادی ناشی از تحریم های بین المللی و دامنه تاثیرات آن بر معیشت مردم و مهمتر از همه تشدید فعالیت های پرحجم وقدرتمند رسانه ای ،قرق منسحم وبرنامه ریزی شده فضای مجازی وشبکه های اجتماعی و بهره گیری از پدیده نوظهور مداحان سیاسی و تریبون های قدرتمند ،در تضعیف جایگاه دولت برآمده از تفکر وحمایت اصلاح طلبان در بین مردم نقش مهمی ایفا نموده است .

در سویی دیگر؛ به رقم  اقبال عمومی مردم از اصلح طلبان در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ،اما دستپاچگی وبی دقتی  این جریان در تنظیم لیستهای انتخاباتی ،تکیه بر تئوری " بد و بدتر " در حمایت از برخی کاندیداهای شهرستانی ،تغییر موضع دادن برخی راهیافتگان به مجلس از اصلاح طلبی به اصولگرایی ،باری به هر جهت بودن مستقلین ومهمتر از همه شیوه راهیابی افراد دوزیست و منفعل به فراکسیون امید بعنوان منفعل ترین فراکسیون موجود درمجلس شورای اسلامی و عدم تاثیرگذاری این مجلس در فرآیند تصمیم گیری ها کلان کشوری و رافع مشکلات مردم ،به عاملی مهم برای شکل گیری جو ناامیدی و بی اعتمادی مردم از این جریان تبدیل شده است.

تازه اینکه اتخاذ تصمیم بزرگ پر حرف وحدیث اقتصادی سه برابرشدن  قیمت بنزین در وسط گرفتاری های اقتصادی ومعیشتی مردم، آن هم براساس فرآیندی نادرست وغیر قانونی سران قوا  که به  نادیده گرفتن ساختارهای قانونی مردمسالارانه و حقوق سیاسی مردم منجر شد ،خود به تنهایی برای ایجاد سرخوردگی در بین نخبگان وکاهش رغبت عمومی به حضور در پای صندوق های رای و مهمتر از همه کاهش اعتماد انان به جریان سیاسی حاکم بر دو قوه مقننه ومجریه کفایت می کند .

بدون شک استان ایلام نیز تافته جدا بافته از کشور نخواهد بود ،با وجود در اختیار داشتن رکورد حضور گسترده در پای صندوق های رای در چند دوره انتخابات گذشته ،اما بررسی شرایط موجود سیاسی واجتماعی راوی حقیقت تاثیر گذاری اتفاقات سیاسی واقتصادی یکی دو ساله اخیر بر روند مشارکت  اجتماعی مردم ،زمینه شکست جریان اصلاح طلب در انتخابات پیش رو را فراهم خواهد آورد .چرا که پیشینه انتخابات متعدد نشان می دهد که کاهش مشارکت مردم در پای صندوق های رای به معنای تسلیم دودستی کرسی های پارلمان وقدرت  به جریان سیاسی رقیب است .

سوای از تاثیر گذاری مولفه ها ومتغیرهای پیش گفته شده  وسرخوردگی مردم از جریانات سیاسی وتاثیر کاهش مشارکت عمومی بر ترکیب راهیافتگان به مجلس شورای اسلامی ،باید گفت بروز برخی اتفاقات در اردوگاه اصلاح طلبان استان ایلام ،زمینه انشقاق وچند دستگی در آنان را فراهم آورده و این جریان نبایستی بر روی توان خود برای انسجام بخشی وبسیج توده ها وهمراه نمودن آنان با خط فکری خود حساب جدی باز نمایند ،لذا این موضوع مزید بر علت شده تا سرعت حذف این جریان از معادلات قدرت را سرعت ببخشد.

چراکه اصلاح طلبان ایلام بهتر از هر کسی دیگری به این مهم وقوف دارند که این جریان وحدت وانسجام درونی چهار سال پیش خود حول محور شورای سیاستگذاری را از دست داده اند و تا زمانی که نتوانند بر یکدست نمودن نیروهای موثر خود قایق آمده وبا حل نمودن ساختارهای نوظهور در  سایر ساختارهای قانونی تعریف شده وحدت وانسجام درونی خویش را بازآفرینی کنند ،صحبت کردن از همراه نمودن نخبگان و توده های مردمی با این جریان آب در هاون کوبیدن است!

نباید از این نکته مهم نیز غافل شد که با وجود ضرورت گردش نخبگان در تمامی ارکان قدرت ،حتی جریانات سیاسی بعنوان پدید آورندگان وقوام دهندگان قدرت در ساختار سیاسی کشور،اما همچنان بزرگان و متنفذین سیاسی باید محور اتحاد و انسجام قرار گیرند ،به هراندازه از نقش آنان در شکل گیری وحدت و انسجام غافل شوند ،به همان اندازه نیز باید همراه نمودن مردم با خود و سهیم شدن در کیک قدرت را از کف رفته تلقی نمایند .

البته اصلاح طلبان استان ایلام باید این نکته مهم را از قلم نیاندازند که با وجود تاثیر پیشین آنان بر ایجاد موج وهمراه نمودن مردم برای انتخاب گزینه مورد حمایت آنان ،نبایستی نقش متغیر مهم ایل وطایفه را بعنوان مکمل پیروزی خود در انتخابات فراموش کرده وتصور تکرار حمایت کامل مردم از جریان اصلاحات را نبایستی کامل کننده این روند  تلقی نمایند ،چراکه به رقم تحقق احتمالی این امر، این پشتوانه ایلی است که در نهایت تمام کننده خواهد بود ،بنابراین در برنامه ریزی ها ومحاسبات خود هرگز نبایستی دچار مغالطه و خویشتن فریبی شوند !

بااین وجود باید منتظر ماند ودید که در ادامه راه آیا اتفاق خوشایندی در تغییر روند امور به نفع جریان اصلاحات به وقوع خواهد پیوست یا خیر ؟!اآیامجلس ودولت در باقیمانده عمرخواهد درمسیر خواست ومطالبات مردمی گام بر داشته وبر عملیاتی شدن وعده هاومطالبات مردمی اصرار خواهند داشت؟ آیا موج هایی که تاکنون اصلاح طلبان توانسته اند با سوار شدن برآن ،مردم وآرای خاکستری رابا خود همراه نمایند ،دراین انتخابات نیز ظهور وبروز خواهند کرد ؟ اعتماد مردم به صندوق های رای باز خواهد گشت ؟! شورای نگهبان به نفع منافع کشور بر رویه های پیشین خود چشم خواهد بست ویا با با قلع وقمع گزینه های منتسب بر به جریان اصلاح طلب راه رابر شکل گیری یک رقابت فراگیر وجذاب با مشارکت بالای مردمی خواهند بست !؟پاسخ تمامی این سوالات می تواند برای آینده این جریان حیاتی تلقی شود!

*علی اصغر اسدی مدیرمسئول

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
جواد
|
-
|
۱۳:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
از عجایب روزگار است، آقای مروارید در چند سال سکان استانداری چه گلی زدند به سر مردم استان زدند که الان با پررویی تمام برای انتخابات ثبت نام کردند! حداقل توانایی لازم برای وکیل ملت شدن نطق رسا و بیان قوی می باشد که به هیچ وجه ایشان ندارند و مردم استان نیز از آن آگاهند.
بس کنید این بازی رو و دیگر این مردم را خام و هیچ ندان فرض نکنید.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار