هرچند استاندار ایلام بعنوان سحنران ومحور عینیت بخشی به شعار ضرورت ایجاد نشاط وهمدلی در انتخابات نمی تواند نقشی در انتخاب وجیدمان چهره های سیاسی حاضر در نشست فوق را ایفا نماید واز انی منظر انتقاد یا گلایه ای متوجه ایشان نمی باشد،اما بی گمان این نقش در اختیار حلقه اول پنهانی  مدیریت کننده فعالیت اصلاح طلبان واقع در استانداری ایلام قرار دارد که از طریق بایکوت چهره های شاخص اصلاح طلبی و تمرکز هدفمند بر بخش خاصی از این جریان ،شائبه های متعددی را به اذهان متبادر می کند که آسیب شناسی و ارزیابی چرایی آن می تواند از استمرار انشقاق درون گروهی و انسجام زایی آنان تاحدودی جلوگیری به عمل آورد.
کد خبر: ۸۰۵۴۷۶
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۸ 13 December 2019

تابناک ایلام علی اصغر اسدی :: روز گذشته نشست استاندار ایلام با فعالین اصلاح طلب استان در سالن شهید رجایی استانداری برگزار شد . هدف از برگزاری این نشست ،تلاش برای افزایش مشارکت عمومی وایجاد پویایی در انتخابات پیش رو عنوان شده است . به رغم حاشیه های ایجاد شده در فضای مجازی،برگزاری نشست مشابه در فاصله چند ساعت با فعالین اصولگرای استان ،می تواند با اهداف شخص استاندار ایلام همخوانی داشته باشد.

صرفنظر از تاثیر این نشست ها بر ایجاد پویایی وتحرک در جامعه سیاسی و بدنه اجتماعی استان آن هم در آستانه انتخابات مجلس یازدهم،بررسی جنس چهره های حاضر در نشست اصلاح طلبان و انطباق آن با شرایط مترتب بر این جریان و همچنین واکنش هابه نتیجه این نشست، واقعیت تلخ دیگری تحت عنوان ؛جدی بودن شکاف و انشقاق در اردوگاه اصلاح  طلبان را پیش روی همگان قرار داده است .

چراکه واکنش های عمدتا تند تعدادی از اصلاح طلبان سرشناس غایب در این نشست به شیوه دعوت و افراد حضور یافته در آن ،جنس مدعوین و انتساب آن به یک حلقه خاص ،به خوبی توانست پرده از اختلافات و چند دستگی در این جریان فکری در استان بیافکند .اختلافاتی که موازی با تحلیل های موجود در فضای مجازی ورسانه ای کشور در خصوص سرنوشت اصلاح طلبان در رقابتهای آتی بر سر قدرت که جملگی بر شکست حتمی این جریان در انتخابات اسفند وحتی ریاست جمهوری 1400 دلالت دارد ، نمایی عریان از وضعیت انسجام شکننده در پیکره این جریان فکری را در استان به نمایش گذاشت .

هرچند استاندار ایلام بعنوان سحنران ومحور عینیت بخشی به شعار ضرورت ایجاد نشاط وهمدلی در انتخابات نمی تواند نقشی در انتخاب ونحوه چیدمان چهره های سیاسی حاضر در نشست فوق  ایفا نماید واز این  منظر انتقاد یا گلایه ای متوجه ایشان نیست ،اما بی گمان این نقش در اختیار حلقه اول پنهان  مدیریت کننده فعالیت اصلاح طلبان قرار دارد که از طریق بایکوت چهره های شاخص اصلاح طلبی و تمرکز هدفمند بر بخش خاصی از این جریان ،شائبه های متعددی را به اذهان متبادر می کند که آسیب شناسی و ارزیابی چرایی آن می تواند از استمرار انشقاق درون گروهی و انسجام زایی آنان تاحدودی جلوگیری به عمل آورد.

پرواضح است که اصلاح طلبان ایلام در انتخابات پیشین مجلس شورای اسلامی با محوریت شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان بعنوان ساختاری رسمی وتعریف شده از سوی اصلاح طلبان مرکز نشین ،توانستند با در نوردیدن مرزهای قبیله سالارانه ونمایش وحدت وانسجام درون سازمانی ،از طریق همراه نمودن لایه های متعدد جامعه با خود ،نماینده مورد حمایت خویش را روانه پارلمان نمایند.

اما دیری نپایید که با بروز پاره ای اختلافات نشات گرفته از تمامیت خواهی ،منفعت طلبی وسهم خواهی تعدادی از فعالین این جریان ، محصولی بنام تشتت ،انشقاق وچند دستگی عرضه شد  به گونه ای که این جریان در حال حاضر فعالیت خود را بربستر دویا سه پلتفرم متفاوت با مانیفست های متفاوت تر تعریف کرده و از همین بستر سهم خود از قدرت را دنبال می کنند.

بر این اصل مهم نمی توان چشم بست که انشعاب گیری از شبکه اصلی به هر شیوه ای به ضعیف تر شدن شبکه اصلی و کم رمق شدن انشعابات جدید منجر خواهد شد ،اما به هرشکل انشعاب گیری از جریان فکری اصلاح طلبان وشکل گیری شاخه های جدید واقعیتی غیر قابل انکار است که این روزها در عالم سیاسی اصلاح طلبی در ایلام نمود یافته است .

یکی از برجسته ترین این انشعابات که عنوان " پارلمان اصلاحات" بدان اطلاق شده است ،به رغم احترامی که برای اعضا و هسته مرکزی تشکیل دهنده آن قایل هستیم ،اما این شعبه جدید در گفتمان خود نفی ساختارهای قانونی انسجام بخش اصلاحات در استان را پی گرفته واز این منظر محور قرار گرفتن در تصمیم گیری ها را دنبال می کند .تلاشی که از قضا در مدت کوتاه فعالیت انتقادات جدی بخش های دیگری از فعالین این جریان را برانگیخته است . البته دراین بین نمی توان اتصال برخی از اعضای تشکیل دهنده وهسته مرکزی این ساختار جدید با کانون قدرت در بدنه اجرایی استان و نقش این کانون در شکل گیری چند قطبی های شکل گرفته در بدنه جریان سیاسی بزرگ استان را در تحلیل وتفسیرهای این حوزه نادیده انگاشت.

همانگونه که در مطالب پیشین به صراحت بدان اشاره داشته ایم ( اینجا بخوانید ) در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی هرکدام از این شعبه ها با معرفی گزینه هایی ،بر تصاحب کرسی پارلمان تمرکز نموده و قدرت را بر بستر فعالیت سیاسی پی می گیرند. هرچند عده ای خوش باورانه ،این حرکت را تاکتیکی از پیش تعیین شده برای فایق آمدن بر شرایط نظارتی وعبور از فیلترهای متعدد تلقی می کنند ،اما به یقین این برداشتی سطحی نگرانه از مشی سیاسی ورفتاری این جریان خواهد بود .بلاشک حتی در صورت عبور گزینه های تعرفه شده از سوی شعبات متعدد این جریان فکری ،رفتار متناقض برخی از فعالین این جریان با اصول همگرایی ووحدت ،اجماع مجدد در زیر پرچم واحد را غیر ممکن کرده است ،به نعبیری  " هم از گندم ری خواهند افتاد ،هم از خرمای بغداد" !

یکی دیگر از مهمترین انتقادات مطرح شده به برگزاری نشست روز گذشته اصلاح طلبان استان با استاندار ایلام ،از این موضوع نشات می گیرد که حلقه مدیریت کننده وتشکیل دهنده ساختار جدید اصلاح طلبان ،با استحاله دیگر صاحبنظران و هزینه داده های این جریان فکری ،نقش ویژه ای را برای ساختار متولد شده از بدنه اصلاحات استان قایل شده ،و همین موضوع بر شدت بخشی به تشتت و اختلافات موجود  موثر  واقع شده است .

نکته قابل تامل تر که پندار تسلط تمام وکمال این ساختار بر تصمیم سازی جریان اصلاح طلبی و پرچمداری قدرت را پررنگتر کرده است ،حضور کاندیداهای تعرفه شده از سوی این بخش از اصلاح طلبان در دیدار روز گذشته با قاسم سلیمانی دشتکی بود ،اقدامی که هدفمند بودن تشکیل ساختار و احتمال اتصال انان به جریان قدرت در استان را به یقین مبدل واز سویی  بر امیدهای ایجاد وحدت و همگرایی خط بطلان کشیده است .

نمیتوان بر این واقعیت روشن چشم بست که بررسی زوایای مختلف این نشست ،واکنش دیگر اصلاح طلبان به آن ،حذف ونفی دیگر اصلاح طلبان ونادیده گرفتن دیگر تشکلات و ساختارهای موجود در بدنه اصلاحات استان ،تصویری تیر وتار از از آینده اصلاح طلبان استان را در معرض دید قرار داده است .

سوای از موارد مطرح شده ،ضرورت دارد در آسیب شناسی جریان اصلاحات استان ،تلاش این حلقه برای تحمیل مهره های مد نظر خود بعنوان کاندیدای اصلاح طلبان استان همواره مدنظر قرار گیرد ،به این معنا که حتی اگر تکثر وتعدد نامنویسی را تاکتیکی انتخاباتی در مواجهه به ردصلاحیتها قلمداد کنیم ،همانگونه که در سطور بالا بدان اشاره داشتیم ،حتی با عبور احتمالی گزینه های معرفی شده از غربال ریز شورای نگهبان ،با وجود شکاف ایجاد شده ودر هم دریختگی موجود در  اردوگاه اصلاحات استان وتکثر وتعدد گزینه های تعرفه شده ، ساده انگارانه است که ایجاد  اجماع بر سر کاندیدای واحد را در دسترس و دست یافتنی تلقی نمود.

با وجود موارد پیش گفته شده ،باید به این سوالات پاسخ داده شود که آیا باید همچنان دغدغه جدی برخی اصلاح طلبان هزینه داده وفعالین اجتماعی ورسانه ای نزدیک به این جریان را  به  اتفاقات سیاسی تشتت زای این روزها ی سپهر سیاسی استان که از شکل گیری ساختارها وشعبه های  خود ساخته در بدنه اصلاحات نشات گرفته نادیده انگاشت ؟!آیا باید در پشت توجیه عدم بزرگنمایی کانون های متصل به قدرت درمدیریت جریان اصلاحات استان پنهان شد واز یک واقعیت بزرگ فرار کرد ؟!آیا اصرار بر تولد "اسب تروآ " در بدنه اصلاحات استان، همچنان از سوی بزرگان اصلاحات یک سوبرداشت قلمداد می شود، یا بعنوان یک واقعیت عینی بر وضعیت اصلاحات در استان ایلام معنا ومفهوم نمود؟!

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
جلالی
|
-
|
۰۹:۳۹ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
این حزب فقط دنبال پست و مقام و سهم خواهی اند و لیکن خدمت گزاری خیر، مصداق آن آقایان آخوندی و زنگنه و ... .
چه به سر این کشور آوردند؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
انگلیس .امریکا .اروپا ................بدی ان این هست که همهانها خیسی هستند .خودشان بردند حاضر نیستند به دیگران بدهند .فقط دستشان دراز است
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار