افرادی با نام و نشان نخبه سیاسی علمی که از دسترنج ، سختکوشی و تحمل و بردباری پیاده نظام احزاب و به ویژه دوستان اصلاح طلب بهره برده اند و امروز نمایان شده که تنهاموج سواری کرده اند و به درست یا نادرست به نام و نشان و جاه و مقامی رسیده اند ؛ حق ندارند از این جایگاه برای کوبیدن بر طبل فرسوده و رو به زوال تعصبات قومی و قبیله ای برای رویدادی که بنیانش بر دموکراسی و آزاد اندیشی و به گزینی گذاشته شده ، بکوبند و همه ی ما را ناامید کنند . 
کد خبر: ۸۲۲۰۷۴
تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۷:۵۸ 11 February 2020

 تابناک ایلام یونس قیطانی::انتخابات نشانگر رشد و بلوغ اجتماعی مردمان یک جامعه است و پدیده ای ست که بشر برای رسیدن به آن از « منیّت » ها ، خودخواهی ها ، خودبرتر بینی ها ، انحصار طلبی و ... گذشته و راه و روش به گزینی و شایسته سالاری و خرد جمعی را برگزیده است ،

اما متاسفانه در برخی جوامع کوچک و توسعه نیافته که هنوز ، در بر پاشنه ی تعصبات قومی و قبیله ای ، تمامیت خواهی و ... می چرخد ، کماکان انتخاب افراد به دور از معیار های منطقی و معمول برای یک انتخاب درست و تنها بر اساس هم قبیله بودن و خویشاوندی ، هم زبان و لهجه بودن و ... انجام می شود .

از دیرباز ، انتخابات قومی قبیله ای در استان ایلام نه تنها به انتخاب افرادی ناتوان و فاقد صلاحیت ها و شاخص های مورد نظر برای یک نماینده مجلس منجر شده ، بلکه بدتر از آن باعث شده است تا بسیاری از افراد شایسته ، فرهیخته و توانمند از ترس انتخاب نشدن به دلیل نداشتن پایگاه رای آوری قومی قبیله ای و یا اعتقاد نداشتن و تن ندادن به این باور غلط ، به عرصه ی انتخابات ورود پیدا نکنند و کُنج تنهایی و موضع نظاره بر این رقابت ناسالم را برگزینند ؛ و از سویی شبهه این مهم که دستگاه های تایید صلاحیت متقاضیان کاندیداتوری مجلس  با اطمینان خاطر از فترت احزاب و جوانمرگ شدن تشکلات سیاسی ، به راحتی ، افراد شناسنامه دار سیاسی را حذف و به جایگاه ایلات و قبایل برای آفرینش شور انتخاباتی روی خوش نشان داده اند را قوت بخشند  ؛ و البته این ها تنها اثرات مخرب انتخابات عشیره ای نیست ، بلکه عملکرد بسیار رقت بار برخی تندرو ها در این زمینه ، به اختلافات و بروز تنش میان ایلات و قبایل ریشه دار استان دامن زده و شکاف های عمیقی بعد از انتخابات میان قبایلی که در رقابت انتخاباتی بوده اند ایجاد می شود که این امر وحدت اقوام و رابطه ی دوستی و مشفقانه ی سالیان دور قبایل استان را دستخوش خودخواهی ها می کند .

دامن زدن به تعصبات قومی در فرایند انتخابات تنها از سوی عوام صورت نمی گیرد ، بلکه در بیشتر اوقات از سوی نخبگان ملی ، محلّی و افرادی سر می زند که مورد وثوق و محل رجوع جمعیّت آن قوم و بدبختانه جریانات سیاسی هستند ؛ و متاسفانه با پرداختن به برتری طلبی قومی و تحریک احساسات مردم از طریق بارز کردن برتری های قوم خود ، نبش قبر کردنِ تنش ها و مشکلاتی که با اقوام دیگر در گذشته وجود داشته و همچنین وعده ی برتری و سروری قوم خود در صورت پیروزی در انتخابات ، بر آتش این فتنه ی خانمانسوز می دمند ؛ در حالی که در بیشتر اوقات ، این امر ، خواست واقعی توده ی مردم آن قوم نبوده است.

روشن است ، نتیجه ی چنین انتخاباتی که در آن منافع و امنیت ملی مورد توجه قرار نگرفته است ، ظهور مجلسی « ایلیاتی » و فاقد توان کافی برای انجام وظایف اصلی خود است . چنین مجلسی برایند افرادی است که در طول چهار سال باید بیشتر وقت نمایندگان آن صرف پرداختن به رفع و رجوع کردن وعده های ریز و درشت به فرصت طلبان ستاد انتخاباتی ، برآوردن خواسته های قوم یا اقوام موثر و حامیان انتخاباتی اش ، شود ؛ به طوری که اگر بگوییم تعدادی از نمایندگان ادوار مجلس در استان ایلام هنوز که هنوز است بر این باورند که مهم تریم وظیفه ی یک نماینده ی مجلس ، استخدام خویشان و فامیل در نهادهای دولتی و تامین فضای رانت های متعدد برای حامیانش است ، سخنی به گزاف نگفته ایم .

در حالی که ، تنوع قومی و  قبیله ای ،  زبانی ، فرهنگی و ... که می تواند یک حُسن و فرصت برای یک جامعه باشد و رنگین کمان فرهنگی و بافت موزاییکی منقّش و چشم نواز فرهنگی را در پیش چشم دیگران به نمایش بگذارد ، با این ندانم کاری ها ، انسجام ملی و وحدت افراد جامعه  خدشه دار و به ضد ارزشی تبدیل می شود که در جهت خلاف مصالح ملی حرکت می کند . عمق فاجعه زمانی بیشتر نمایان می شود که پی می بریم ، تنها توده ی مردم و عوام در پرداختن به بهره برداری از تعلق خاطر قومی برای انتخابات ، سهیم نیستند ، بلکه حتی روشنفکران و تحصیلکردگان و جمعیّتی داعیه دار تعصّبات قومی قبیله ای می شوند که در زمان غیر انتخابات ، از تحلیل ها و نقد های آن ها بر ناهنجاری ها و آسیب های ناشی از تعصبات کور قومی ، نژادی و زبانی و تبعات بسیار مخرب آن در توسعه ی جامعه ، دادِ  سخن می دهند و آدم با شوق تمام بر پای منبرشان چهارمیخ می شود .

 اگر پس از گذشت سال ها هنوز استان ایلام از مسیر درست توسعه به دور است و دورنمای امیدوار کننده ای برای آن متصور نیستیم ، یکی از دلایل مهم آن همین انتخابات ناصحیح است که متاسفانه هر روز بر دامنه ی وسعت آن افزوده می شود .

در واقع انتخابات« عشیره ای » نه تنها استان را از مسیر توسعه دور می کند بلکه به شکل گرفتن مجلسی می انجامد که محل منازعات قومی ، قبیله ای و زورآزمایی اقوام مختلف در کسب امتیازات و منافع پر سود برای استان هایشان می شود ، حال چه با ائتلاف باشد و چه تبانی، چیزی از زشتی ماجرا نمی کاهد . نماینده ی ایلیاتی و عشیره ای در چنین مجلسی ، ارزش ها و خُرده فرهنگ ها و قوانین داخلی قوم خویش را معیار برخورد با مسایل کلان ملی و جهانی قرار می دهد و بی گمان تصمیمات برآمده از این مجلس نمی تواند در راستای مصالح کشور باشد و همین است که روز به روز و سال به سال شاهد نزول جایگاه مجلس در کشور هستیم .

در روزگارانی که احزاب تاثیر گذار سیاسی جامعه ، سرخورده و تعطیل شده اند ، مثل زمان حال که هیچ پویایی حزبی ، فعالیت تشکل های دانشجویی ، نهاد های مدنی و ... را در جامعه شاهد نیستیم و به محاقی بسیار بسیار غلیظ رفتنه اند ، متاسفانه میدان برای جولان دادن لیدرها و فرصت طلبان انتخاباتی در پرداختن به بهره کشی از تعصّبات و هواخواهی های کور ایلیاتی و عشیره ای در انتخابات ، فراخ شده است .

از آن جا که طایفه گرایی و تعصبات عشیره ای از خُرده رفتارهای نظام های ایلی و قبیله ای بوده و استان ما نیز با داشتن بافت صدرصدی ایلی و قبیله ای کماکان مستعد بروز چنین ناهنجاری هایی در جامعه ی شهری خود می باشد و از چندی پیش متاسفانه صدای زنگوله ی انتخاب عشیره ای و ایلیاتی در جای جای استان به صدا درآمده است  ، امیدواریم که برای انتخابات پیش رو  ، بر حبابِ خردِ خواب زده ی  لیدرهای جریان های تعصبات قومی و قبیله ای در انتخابات ، تلنگری زده باشیم و اندکی در مسیر درست قرار گیریم تا شاید بعد از سالیان ، افرادی روانه ی بهارستان شوند که صرفا دغدغه ی توسعه همه جانبه ی استان و کشور را داشته باشند و سنگ بنایی شود برای آیندگان .

پایان سخن این که افرادی با نام و نشان نخبه سیاسی علمی که از دسترنج ، سختکوشی و تحمل و بردباری پیاده نظام احزاب و به ویژه دوستان اصلاح طلب بهره برده اند و امروز نمایان شده که تنهاموج سواری کرده اند و به درست یا نادرست به نام و نشان و جاه و مقامی رسیده اند ؛ حق ندارند از این جایگاه برای کوبیدن بر طبل فرسوده و رو به زوال تعصبات قومی و قبیله ای برای رویدادی که بنیانش بر دموکراسی و آزاد اندیشی و به گزینی گذاشته شده ، بکوبند و همه ی ما را ناامید کنند . 

اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
داودی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
رعایت ادب و نزاکت
چیزی که شما نه بلد هستید و نه اعتقادی به آن دارید
با احترام به آزادی عقیده و رای
قبیله و عشره مقدس تر از بازیهای امثال شما ست
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha: